Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela

Gre za obsežnejše spremembe ZUTD, ki zadevajo tako delavce kot brezposelne in delodajalce ter prenovitev sistema EURES, študentske evidence in denarna nadomestila.
V nadaljevanju smo kratko povzeli spremembe, ki se tičejo delodajalcev.

Med določbe, ki se nanašajo na delodajalce, se spreminja do sedaj določena možnost prijave delavca pri Zavodu za zaposlovanje v evidenco iskalcev zaposlitve v času teka odpovednega roka, ko je delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil nove pogodbe o zaposlitvi po določbah ZDR-1. Ta pravica delavca, se s predlogom spreminja v obveznost, saj se bo delavcu, v kolikor se v roku treh delovnih dni po vročeni odpovedi ne bo prijavil v evidenco iskalcev zaposlitve, pravica do nadomestila za prve tri mesece upravičenosti do denarnega nadomestila izplačevala v višini 60 % od osnove, vendar ne manj kot 350 eurov. To pa bo veljalo tudi v primeru, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne bo izpolnjeval obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom. Navedeno znižanje pa se ne bo izvedlo, če delodajalec delavca v skladu z določbami ZDR-1 ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne bo obvestil ali ga bo napačno obvestil o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.
V zvezi s tem pa pravica delodajalca do povračila zneskov nadomestila plače, ki jih mora delodajalec izplačati delavcu po ZDR-1 v primeru odsotnosti delavca z dela zaradi aktivnosti v zvezi z iskanjem zaposlitve ostaja nespremenjena.

V enem izmed predhodnih verzij je predlog ZUTD vseboval tudi ureditev nadomestila za brezposelnost v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Ker pa trenutno potek nadaljnjih pogajanj v zvezi z spremembami ZDR-1 še ni znan, predlog ZUTD določb o nadomestilu za primer brezposelnosti v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ne vsebuje.

Vir članka Delodajalec 2017/8, str. 16-18
Ostale spremembe tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/12/2018 - 13:05:22
12
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
43
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
77
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
16/04/2015 - 20:50:43
700
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
663
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
623
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
541
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
525
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...