Praktikum delavnice (knjigovodenje)

Prijava

Praktikum Knjigovodenje je prvi v sklopu praktikumov na temo knjigovodenja in je namenjen spoznavanju osnov oziroma utrjevanju le-teh. Na vajah bomo spoznavali dogodke, ki se najpogosteje pojavljajo v knjigovodenju, pri kasnejših praktikumih pa se bomo spoprijemali tudi s posebnostmi.
Zato vabimo vse, ki iz knjigovodstva še nimajo izkušenj ali pa so pri tem delu šele začetniki.

DATUM IN LOKACIJA
Contall d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

  • 16.5.2023 od 9:00 do 15:00
  • 23.5.2023 od 9:00 do 15:00

Možna je tudi prijava na webinar, ki bo potekal istočasno.

KOTIZACIJA
150,00 € + DDV na delavnico

10% popusta za vsakega naslednjega prijavljenega iz istega podjetja.

Stranke družbe Contall BREZPLAČNO.

 

PREDAVATELJICA
Mag. Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja, podjetniška svetovalka in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki začetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti.

VSEBINA
Najprej bomo spoznali pravila dvostavnega knjigovodstva in uporabe kontnega načrta ter računovodske obračune, namenjene zunanjim in notranjim uporabnikom informacij;
Na konkretnih primerih bomo prikazali evidentiranje:
gotovinske in brezgotovinske prodaje proizvodov in storitev kupcem,
nabave materiala, trgovskega blaga in storitev od domačih in tujih dobaviteljev, obračunanih plač zaposlenih ali prispevkov pri samostojnih podjetnikih, nabave, uporabe in odtujitve osnovnih sredstev,
stroškov amortizacije, spoznali bomo tudi metode amortiziranja, zalog materiala, proizvodov in trgovskega blaga, finančnih obveznosti in z njimi povezanih odhodkov.
Udeleženci bodo primere reševali skupaj s predavateljico na sami delavnici in dobili tudi vaje, ki jih bodo reševali doma.
Na zadnji delavnici bomo s pomočjo sestavljenih praktičnih zgledov (poslovni dogodki enega podjetja v določenem obračunskem obdobju) prikazali, katere postopke moramo izvesti v knjigovodstvu ob zaključku obračunskega obdobja. Naučili se bomo ugotoviti in razporediti poslovni izid in pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja.

Prijava

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

09/11/2023 - 15:26:22
78
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-...
09/11/2023 - 14:28:49
128
Solidarnostna sobota je za delavce in organizacije neobvezen ukrep, solidarni prispevek pa obvezen...
26/10/2023 - 15:44:27
81
Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni...
26/10/2023 - 15:27:22
124
 Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih...
18/09/2023 - 11:56:50
126
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
17/01/2019 - 08:57:30
11834
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10908
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10795
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
10122
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9433
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...