Posojila družbenikom le brez poseganja v osnovni kapital

Že od avgusta 2015 velja, da morajo vsi družbeniki svoji družbi zagotoviti premoženje, potrebno za ohranjanje minimalnega kapitala, v višini vsaj 7.500 EUR. Podjetje mora ta minimalni znesek zagotavljati ves čas, bodisi v obliki gotovine v blagajni, denarju na TRR, terjatev do kupcev, bodisi v obliki vrednosti osnovnih sredstev itd. Znesek, namenjen osnovnemu kapitalu, pa ne sme biti v obliki terjatev do lastnikov (posojilo lastniku), če se je zaradi te terjatve poseglo v osnovni kapital podjetja.

Prehodno obdobje, ki zahteva ureditev ohranjanja osnovnega kapitala, se bo zaključilo 23. avgusta 2016.

Torej najkasneje do 23. avgusta 2016 bodo morali vsi tisti družbeniki, ki so s posojilno pogodbo posegli v osnovni kapital družbe, družbi vrniti sredstva.
Namen, da d. o. o. zadrži vsaj osnovni kapital, torej 7.500 evrov, je med drugim tudi zaščita upnikov.

Ničnost posojilne pogodbe in globe
Posojilna pogodba med podjetjem in povezanimi osebami je nična, če z njo posežete v osnovni kapital. Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega minimalnega kapitala in vezanih rezerv, se družbenikom ne sme izplačati.
S to spremembo zakonodaje naj bi preprečili, da bi nekdo ustanovil d. o. o., dvignil denar (torej osnovni kapital) kot posojilo in z njim ustanovil nov d.o.o. Minimalni osnovni kapital tako ne more več biti terjatev do družbenikov.

Predvidene globe:

  • med 15 in 45 tisoč evri za velike družbe,
  • od 10 do 30 tisoč evrov za srednje družbe,
  • od 2.500 do 15 tisoč evrov za male družbe in
  • med tisoč in šest tisoč evri za mikro družbe.

Globa od 500 do štiri tisoč evrov je predvidena tudi za odgovorno osebo družbe.

Povzeto po: www.evem.si in www.finance.si.
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
9
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
12
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
8
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
4
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
18/10/2016 - 09:48:59
29
Namen javnega razpisaNamen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih...
14/06/2016 - 11:50:21
28
Se je tudi vam že porodilo isto vprašanje?V Zbornici računovodskih servisov so pripravili...
15/04/2015 - 12:47:21
28
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
20/02/2017 - 10:02:10
26
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s...