Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti od 1.4.2018

FURS je objavil Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018, kjer navajajo tudi spremembe pri poročanju na rek obrazcih.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik  REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018 določa spremenjen način poročanja o povračilih stroškov tako, da se povračila stroškov službene poti poročajo ločeno po posameznih postavkah, prav tako se ločeno poroča o povračilih stroškov, ki jih prejmejo delavci napoteni na delo v tujino.
Navedeni podatki se za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje do 30. aprila 2018, in sicer ločeno po mesecih (januar, februar, marec).

  1. Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade –službene
  2. Znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem, vključno s stroški povezanimi s prevozom (cestnine, tunelnine, parkirnine, ipd.), izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se poroča v polje B06a Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade –službene poti. O navedenih povračilih se poroča tudi, če jih delavec plača s poslovno kartico delodajalca. Ne poroča pa se o povračilih stroškov prevoza (gorivo, cestnine, vinjeta..), če je prevoz opravljen s službenim avtom.
  3. Znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade – službene poti. O navedenih povračilih se poroča tudi, če jih delavec plača s poslovno kartico delodajalca ali pa jih ponudniku storitev plača delodajalec. Povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča (primeroma plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, viza za vstop v državo, ipd.), se ne vpisujejo.

Nadalje navajajo primer:

Delavec opravi v januarju službeno pot in prejme povračilo stroškov v skupni višini 300,00 eur, od tega 140,00 eur dnevnice, 100,00 eur prenočišče in 60,00 eur za prevoz na službeni poti.
Poročanje na iREK:

B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti 140,00 eur
B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti 60,00 eur
B06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade - službene poti 100,00 eur

Navedeno poročanje je omogočeno od 1. 4. 2018 dalje (tudi za izplačila od 1. 1. do 31. 3. 2018). Delodajalci, ki so plačniki davka morajo v aprilu, najkasneje 30. 4. 2018 oddati iREK obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, v polju 011 zbirnega REK obrazca pravilno navesti obdobje 01/2018 in v polju 012 datum izplačila v januarju (primeroma 31.01.2018, če je bilo izplačilo izvršeno na ta dan ali pa, če poročajo za vsa izplačila izvršena v januarju).

Vir: www.fu.gov.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...