Ponovno objavljen razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
Delitev MSP glede na starostni status:

 • MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
 • MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018 in zavode);
 • da v bilanci stanja za leto 2017 oziroma za leto 2018 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode);
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2017 oziroma za leto 2018 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode);
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31. 12. 2020 (za prijavne roke do vključno 1. 5. 2019) oziroma 31. 12. 2021 (za prijavne roke po 1. 5. 2019);
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
 • zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški

 1. za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 2. za mikrogarancije: obratna sredstva.
  Razvojne garancije Mikrogarancije
MSP 5+
 • 60 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
 • 60 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Mladi MSP
 • 80 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

 • 80 % garancija Sklada
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

 • če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
 • če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:
 • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
 • patenti,
 • registrirana RR dejavnost,
 • razni standardi oziroma certifikati.

Upravičeni stroški:

 1. za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 2. za mikrogarancije: obratna sredstva
MSP +5 in Mladi MSP Razvojne garancije Mikrokrediti

 

 

  • 80 % garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)–
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 80 % garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

  1. Upravičeni stroški– za razvojne garancije:
   • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
   • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
  2. za mikrogarancije: obratna sredstva
  MSP +5 in Mladi MSP Razvojne garancije Mikrokrediti
   
  • 60 % garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15 %
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 60 % garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15 %
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  Upravičeni stroški projekta
  Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

  • Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.
  • obratna sredstva, kamor sodijo:
   • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
   • izdatki za opravljene storitve;
   • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

   

  Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

  Celoten razpis TUKAJ.

  HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

  Novice

  09/11/2023 - 15:26:22
  77
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-...
  09/11/2023 - 14:28:49
  128
  Solidarnostna sobota je za delavce in organizacije neobvezen ukrep, solidarni prispevek pa obvezen...
  26/10/2023 - 15:44:27
  81
  Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni...
  26/10/2023 - 15:27:22
  124
   Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih...
  18/09/2023 - 11:56:50
  126
   Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
  17/01/2019 - 08:57:30
  11834
  Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
  22/03/2019 - 14:03:55
  10908
  FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
  12/01/2018 - 08:13:05
  10795
  Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
  16/04/2015 - 20:50:43
  10122
  Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
  15/04/2015 - 12:47:21
  9433
  GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...