Pomoč pri ugotavljanju kakovosti računovodskih servisov

Računovodski servis bo eden vaših najpomembnejših partnerjev na poslovni poti, zato dobro premislite, kaj od njega pričakujete in premišljeno izberite tistega, ki bo kar najbolje razumel specifične potrebe vašega podjetja. Računovodstvo je namreč lahko veliko več kot le urejanje poslovne dokumentacije. S širokim strokovnim znanjem in izkušnjami vas lahko vodi mimo različnih ovir in vam znatno olajša pot do zastavljenih poslovnih ciljev.

Če imate oblikovana jasna in realistična pričakovanja, bo tudi iskanje primernega računovodskega servisa precej lažje. Pripravite si seznam vprašanj, ki jih boste zastavili kandidatom in premislite, pri katerih pogojih boste bolj zahtevni in pri katerih lahko malce popustite. Predvsem pa se ne osredotočite le na cene računovodskih storitev. Računovodski servisi, ki z nenehnim izobraževanjem skrbijo za izpopolnjevanje znanja svojih zaposlenih, vam bodo praviloma nudili bolj kakovostne storitve, ki imajo zaradi večjega vložka tudi višjo ceno. 

Poleg vaših kriterijev in preferenc so vam v pomoč lahko tudi podatkovne zbirke Zbornice računovodskih servisov (ZRS), v katerih so zajeti izvajalci računovodskih storitev, ki skrbijo za višji nivo znanja svojih zaposlenih in so se zavezali delovanju v skladu s poklicnimi standardi:

  • Register članov ZRS – V njem so evidentirani vsi člani ZRS, ki imajo dostop do raznih ugodnosti, med katerimi so izobraževanja z najrazličnejših področij, ki se nanašajo na računovodsko dejavnost, podpora pri poslovanju v obliki obveščanja o novostih v zakonodaji, pravnih mnenj, tipske pogodbe o opravljanju računovodskih storitev, zavarovanje poklicne odgovornosti, pravilnika o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig in še veliko več.
  • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije – V njem so vpisani člani Zbornice računovodskih servisov, ki imajo zaposleno vsaj eno osebo s pridobljenim nazivom 'Strokovni vodja računovodskega servisa' ali ustreznim certifikatom, zaposleni letno dokazujejo, da se strokovno izobražujejo, in izvajalec računovodskih storitev ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti. 
  • Register računovodske poklicne skupine – Register je seznam posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani računovodja ali certificirani računovodja specialist. Vse nazive posameznikom podeli Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev.
  • Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev – Cilji Standarda za podjetnike so zaščita in večja kredibilnost podjetnikov ter bolj verodostojne bilance. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovost izvedbe storitev, zagotavljanje ustrezne usposobljenosti zaposlenih, delovne pogoje in ustrezen odnos do naročnikov.

 

 
 
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
14
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
58
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
25/04/2014 - 11:18:55
56
Zaradi vsebinskih sprememb pri poročanju podatkov o osnovi, nadomestilih plače, plačanemu prispevku...