Pošiljanje oglasnih sporočil, ne bo več tako preprosto

Z razvojem digitalne dobe se je izjemno povečal obseg zbiranja in pospešil pretok informacij o posameznikih. Zato je bilo nujno sprejeti nov predpis, ki bi okrepil pravice posameznikov.

25. maja 2018 se bo tako v vseh državah članicah hkrati začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki predstavlja nov evropski zakonodajni okvir varstva podatkov, ki prebivalcem omogoča učinkovitejši nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, po drugi strani pa poslovnim subjektom določa dodatne obveznosti na tem področju, ki bodo vsekakor vplivale na njihovo poslovanje.

Novost predstavlja tudi višina kazni, ki bo v primeru hujših kršitev lahko dosegla celo 20 milijonov EUR.

Med ostalimi novostmi naj opozorimo še na to, da se bo osebne podatke lahko zbiralo le na podlagi privolitve - soglasja, ki bo morala biti v obliki jasne in razumljive izjave, dane z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem in dokazljive. Posameznik bo moral torej izrecno podati privolitev v zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov.

Ostale novosti kot so:

  • način za preklic privolitve,
  • pravica do prenosljivosti podatkov,
  • obveznost uradnega obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov
  • imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov in druge,

pa vam bomo na praktičen način predstavili in vas poučili o vseh obveznostih na dveh delavnicah, ki jih bomo organizirali v mesecu aprilu.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...