Obveznost predložitve Obrazca DDV-PPS za pridobitev in registracijo novega ali rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije

Kakšna je zakonska ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji in kakšen je postopek predložitve obrazca DDV-PPS?

Za prevozna sredstva se štejejo naslednja prevozna sredstva, namenjena za prevoz oseb ali blaga in za katere je potrebno predložiti obrazec DDV-PPS:

  • kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad 48 kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata;
  • plovila, daljša od 7,5 metrov, razen plovil za plovbo na odprtem morju, ki prevažajo potnike za plačilo in plovil za namene opravljanja komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti ali za reševanje ali pomoč na morju ali za priobalni ribolov;
  • zrakoplovi, katerih vzletna teža presega 1550 kilogramov, razen zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe predvsem na mednarodnih poteh za plačilo.

1.) Pridobitev novega prevoznega sredstva znotraj Unije
Nova prevozna sredstva za katera je obvezna predložitev obrazca DDV-PPS DDV se vedno obračuna in plača od pridobitve novega prevoznega sredstva. Prevozna sredstva se štejejo za nova, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  • plovila in zrakoplovi so dobavljeni pred potekom treh mesecev po datumu, ko so bili prvič dani v uporabo, kopenska motorna vozila pa pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila prvič dana v uporabo, in
  • da s kopenskimi motornimi vozili ni prevoženih več kot 6000 kilometrov, s plovili ni preplutih več kot 100 ur in z zrakoplovi ni preletenih več kot 40 ur.

Davčni zavezanci in rok za predložitev obrazca DDV

  • Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve. Pridobitev novega prevoznega sredstva prijavi na obrazcu DDV-PPS, ki ga lahko predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Fizične osebe lahko predložijo obrazec DDV-PPS preko sistema eDavki ali ga oddajo v fizični obliki. DDV odmeri davčni organ. Brez dokazila o plačilu DDV se prevoznega sredstva, pridobljenega iz druge države članice, ne sme registrirati.
  • Oseba, ki je identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve, na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. DDV izkaže v obračunu DDV. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se prevoznega sredstva, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.
  • Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi novo prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje, obračuna DDV v skladu s splošno ureditvijo in izkaže DDV v obračunu DDV. Obrazca DDV-PPS mu ni treba predložiti. Ne glede na navedeno pa lahko davčni zavezanci pri svojem poslovanju vozila kljub temu, da so namenjena nadaljnji prodaji, le-ta registrirajo za udeležbo v prometu iz različnih vzrokov (promocijske aktivnosti, testna vozila,...). Registracija tudi v teh primerih ni možna brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ.

2.) Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije

Davčni zavezanci in rok za predložitev obrazca DDV-PPS
Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva je predmet slovenskega DDV le v primeru, ko ga pridobi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, izkaže DDV v obračunu DDV.

  • Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijavi pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se rabljenega prevoznega sredstva ne sme registrirati.
  • Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1, zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-PPS.

Več tukaj.
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
41
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
61
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
68
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
611
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
601
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
559
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
465
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...