Novosti

Nova minimalna plača

V Uradnem listu RS, št. 4/2017 z dne 27.1.2017, je bil objavljen Znesek minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2017, je 804,96 €.

Regres 2017

Minimalni znesek regresa za leto 2017: 804,96 € bruto.
Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov: 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec.

Spremenjeni roki za plačilo prispevkov za socialno varnost in davčnega odtegljaja

Z novelo ZDavP-2J se uvaja petdnevni rok za plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost od dneva izplačila dohodka. Novost velja za vsa izplačila dohodkov od 1. januarja dalje. Obračun davčnega odtegljaja na REK obrazcih so izplačevalci dolžni predložiti na dan izplačila dohodka, vendar pa lahko dajatve plačajo s 5 dnevnim zamikom od dneva izplačila dohodka.
Rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25% ostaja nespremenjen (tri dni od dneva izplačila dohodka).
Podaljšan je tudi rok za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavezance. Od 1.1.2017 dalje je rok za plačilo prispevkov za socialno varnost do 20. v mesecu za pretekli mesec. Rok za dostavo obračuna prispevkov za socialno varnost pa ostaja nespremenjen (do 15. v mesecu za pretekli mesec).

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
9
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
12
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
8
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
4
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
18/10/2016 - 09:48:59
29
Namen javnega razpisaNamen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih...
14/06/2016 - 11:50:21
28
Se je tudi vam že porodilo isto vprašanje?V Zbornici računovodskih servisov so pripravili...
15/04/2015 - 12:47:21
28
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
20/02/2017 - 10:02:10
26
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s...