Novice

V zadnjem času se je število računalniških virusov, izsiljevalske programske opreme, ter razno namernih aplikacij precej povečalo. Pred kratkim je bila najbolj aktualna programska koda WannaCry oziroma Wanna Decrypter, ki se je razširila po spletu,...
Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti (v kolikor je to določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ) je rok tudi kasnejši, vendar najkasneje do 1....
Zakon o gospodarskih družbah se je dne 29.3.2017 spremenil z novelo ZGD-1J. Med pomembnejšimi novostmi so spremembe v zvezi z urejanjem firme družbe in letnimi poročili.Po novem je besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih (v...
Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči. Tako je tudi letos objavila dva javna razpisa, s katerima bo podjetjem sofinancirala stroške individualne udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini:Javni...
1. Finančna uprava Republike SlovenijeFinančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2017 ciljno usmerjeni na tvegana področja. Načrtujejo jih izvesti okoli 7.000.Ciljno usmerjeni nadzori bodo na področju:obdavčitve davka od dohodkov pravnih oseb,...
15. aprila 2017 je začel veljati ZGD-1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več tri mesece vnaprej. Še vedno velja, da mora podjetnik prijavi za registracijo s.p. ali...
Finančna uprava RS postopoma širi nabor dokumentov, ki jih zavezancem vroča elektronsko preko sistema eDavki. Doslej so bili elektronsko vročeni dokumenti, ki so kreirani v zalednih sistemih, kar pomeni, da se izdajajo masovno za več zavezancev...
V nadaljevanju preverite kateri so upravičeni stroški posameznega razpisa in višina sofinancirana. Čas za prijavo je 15.5.2017.Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Javni razpis za sofinanciranje...
Ministrstvo za javno upravo je tudi letos pozvalo ministrstva, da posredujejo strateške usmeritve in prioritete dela posamezne inšpekcije oziroma inšpektorata iz svoje pristojnosti, da do 1. marca tekočega leta vlado seznani s strateškimi...
Predmet javnega razpisaspodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.UpravičenciUpravičenci do...
Vabimo vas na seminar:Zakon o čezmejnem izvajanju storitevDATUM IN KRAJ:6. april 2017, ob 9:00 uri, sejna soba družbe Contall, Erjavčeva ul. 2, Nova GoricaVSEBINA:1. Pravni vidik napotitve na delo v tujino2. Koordinacija sistemov socialne varnosti v...
V postopkih davčnega nadzora, ki so bili izvedeni v preteklih letih, je FURS ugotovil, da davčni zavezanci v davčne obračune in davčne napovedi vključujejo tudi nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti ter jih neustrezno...
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati 1.1.2018, določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi...
Člani Foto kluba Nova Gorica so Humanitarnemu društvu KID podarili 27 fotografij z različnimi motivi.Fotografije, za katere se zbirajo prostovoljni prispevki za humanitarno društvo KID Otrok otroku, si lahko ogledate in izberete v »galeriji...
Predmet javnega razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN,...
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti,...
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.Namen in cilji produktaProdukt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki...
SPS bo še naprej krepil razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij s finančnimi spodbudami. V letu 2017 tako namenjajo skupno skoraj 120 mio EUR ugodnih finančnih spodbud za podjetja, ki potrebujejo kapital za različne razvojne aktivnosti....
102
Nova minimalna plačaV Uradnem listu RS, št. 4/2017 z dne 27.1.2017, je bil objavljen Znesek minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2017, je 804,96 €.Regres 2017Minimalni znesek regresa za...
Kot je že znano je s 1.1.2017 začela veljati nova davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb. Za leto 2017 bo torej potrebno upoštevati že 19% davčno stopnjo.FURS je pri tem podal nekaj napotkov, kako se bo ta sprememba odražala v praktičnem...

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

18/03/2019 - 10:10:23
52
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji...
11/03/2019 - 10:54:17
44
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti,...
21/02/2019 - 15:16:53
140
Do 28. 2. 2019 je treba vložiti:napoved za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od...
06/02/2019 - 09:06:08
207
Vloge v papirnati obliki sicer ni več mogoče oddati, imate pa še možnost elektronske oddaje.FURS...
29/01/2019 - 12:26:44
208
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatovUpravičeni stroškistroški priprave na...
17/01/2019 - 08:57:30
2613
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
1707
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1577
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1491
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
1338
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...