Novice

 Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov zakonov, med drugim:predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost,predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb inpredlog...
 Na podlagi 54. člena ZIUPOPDVE - PKP7 je lahko delavec neizrabljen dopust iz 2019, ki ga ni izrabil niti v 2020, izrabili do 28. februarja 2021.Delavec, ki pa zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali...
 Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije.Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register...
Ena od novosti, ki se uvajajo s 1. 7. 2021, je ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 evrov.Potrošnikom pri tem ni treba storiti ničesar. Pomembno je le, da vedo, da oprostitev plačila DDV za uvoz blaga v...
Kljub pestremu letu se bližajo poletne počitnice in kot vsako leto bo tudi letos potrebno zaposlenim izplačati regres za letni dopust 2021. Še vedno velja v Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, objavljena novela  Zakona o...
V kolikor še niste uveljavljali svojih pravic za določene ukrepe iz protikorona paketov, imate do konca marca še možnost, da preko eDavkov na FURS oddate naslednje vloge oz. izjave: Mesečni temeljni dohodekVlogo lahko predložijo samozaposlene...
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) naslovila dopis, v katerem zahteva razlago 19. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, saj je člen povzročil...
 ZZZS obvešča, da se s 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) na enak način kot je bilo to urejeno...
 Sklep Vlade o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) je podaljšal ukrep...
Delodajalec mora delavcu vsako leto posebej izdati odločbo oz. sklep, v katerem določi, koliko dopusta pripada delavcu v tekočem koledarskem letu.Delodajalec mora delavcu izročiti odločbo do 31. marca.Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s...
Delodajalci ste upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021.Upravičenec odda izjavo do 30. 1. 2021 in pridobi subvencijo za izvedbo...
Vlada je 25.1.2021 potrdila predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)Poglavitne rešitve so:subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo program razvojnih spodbud za leto 2021.V kolikor bi potrebovali več informacij o prihajajočih razpisih nas lahko kontaktirajte, svetujemo in pomagamo vam tudi pri prijavi in...
Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Priprava računovodskih in davčnih izkazov za leto 2020Kdaj: četrtek, 14.1.2021Trajanje: 13:00 - 15:30Vsebina:Posebnosti pri bilanciranju za 2020 zaradi COVIDPredpostavka delujočega podjetjaRačunovodske...
V kolikor boste imeli organizirano delo od doma tudi v letu 2021, vas obveščamo, da je prišlo do sprememb pri obveščanju Inšpektorata za delo.Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec o nameravanem organiziranju dela na domu, pred...
Povzemamo nekaj predlaganih ukrepov, ki naj bi jih vključeval PKP 7.Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa:s sklepom Vlade do 30. junija 2021. Po novem delodajalec vlogi priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je...
FURS je objavila dopis kjer so opredeljen podrobnosti glede pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.Kdo bo upravičenec do pomoči?Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje...
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma #PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.#PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021S predlogom PKP#6...
Vabimo vas, da se udeležite BREZPLAČNEGA spletnega seminarja:Kako zaključiti poslovno leto z upoštevanjem ukrepov PKP 5 in PKP 6?Kdaj: ponedeljek, 7.12.2020Trajanje: 13:30 - 15:30Vsebina:Predstavitev potrjenega PKP 6 s podrobnejšo obravnavo...
Vlada je na dopisni seji 10. 11. 2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19....

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
35
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
28
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9338
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8616
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...