Novice

V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki Hrvaško uvršča na seznam rdečih držav.Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v...
Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020.Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 lahko Vlada RS ukrep...
V nadaljevanju vam podajamo povzetke javnih razpisov, ki omogočajo pridobitev kreditov z ugodno obrestno mero, nepovratnih sredstev ter subvencij. V kolikor potrebujete več informacija in/ali pomoč pri prijavi nas kontaktirajte na neja@contall.si...
Kot smo že poročali je bilo samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali dejavnost in bili na tej podlagi zavarovani ter so izpolnjevali druge pogoje po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač, odloženo plačilo prispevkov za socialno...
Na Finančni upravi RS ugotavljajo, da je kar nekaj zavezancev, pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v mesecu maju in juniju 2020 plačevalo zneske v višini obroka akontacije DDPO in DohDej za tekoče leto, za kar pa so bili po...
FURS je objavila dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori glede turističnih bonov. Povzemamo nekaj vprašanj:Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini?Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3....
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Kako okrepiti likvidnost v času korona krize?  Kdaj: četrtek, 2.7.2020Trajanje: 13:00 - 15:00Vsebina:Trenutno smo priča ponovnemu zagonu gospodarstva po krizi zaradi covid-19. Ključno je, da...
V nadaljevanju vam predstavljamo glavne točke za uveljavitev subvencije po Interventnem ukrepu - Subvencija za skrajšani polni delovni čas.Ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete...
Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Tretji paket pomoči za gospodarstvo (COVID 19) ter pomembne delovno pravne in davčne značilnosti interventne zakonodaje Kdaj: petek, 12.6.2020Trajanje: 9:00 - 13:00Vsebina:1. Tretji paket pomoči...
V nadaljevanju povzemamo, kaj prinaša tretji protikoronski zakon (ZIUOOPE).DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASAPravico do subvencije po tem zakonu lahko uveljavlja delodajalec, ki:po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno...
Državni zbor je sprejel Drugi protikorona paket, ti. #PKP2, ki prinaša spremembe prejšnjega protikorona zakona in nov Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.Bistvene spremembe so:Pogoji do...
V Finančni upravi ugotavljajo, da so nekateri zavezanci vložili preko eDavkov več izjav. Nekateri so žal zmotno mislili, da z novo izjavo zgolj dopolnjujejo svojo prejšnjo izjavo, kar pa ne drži, saj Finančna uprava upošteva samo kronološko zadnjo...
 Danes je naša fundacija, Fundacija Vrabček upanja, Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora priskrbela 1000 zaščitnih kirurških mask.Predstojnica oddelka dr. Sonja Šinigoj Cijan je donacijo pospremila z besedami:"Zahvaljujem...
V četrtek 2.4.2020 je bil sprejet »krovni« zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zato smo v sodelovanju z Računovodsko hišo Contall organizirali BREZPLAČNO...
 Predlog ukrepov "proti korona paketa" je trenutno v parlamentarni proceduri. Že sprejeti ZIUPPP pa samozaposlenim že sedaj omogoča avtomatičen odlog prispevkov, podjetjem pa delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem...
Vladna ekipa je danes predstavila prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.Povzemamo najpomembnejše ukrepe:Ukrepi za samozaposleneSamozaposleni bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, ki bo znašal 70 odstotkov...
 Slovenski podjetniški skladSlovenski podjetniški sklad je uvedel dodatne ukrepe za omilitev posledic koronavirusa:Razpis: P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - dodatno prilagojen zaradi blažitev...
 Poleg preložitve roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 ter odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki) o katerem smo...
PRIPOROČILA UKREPOV ZA ZAJEZITEV COVID-19 V PODJETJUZa obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Priporočila so pripravljena...
Odbor DZ za delo je brez glasu proti potrdil predlog zakona, po katerem bo država pomagala delodajalcem, ki zaradi pandemije koronavirusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo...

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

25/10/2021 - 15:36:45
34
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
70
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
124
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
22/09/2021 - 15:08:03
104
Na vprašanje »Ali je za pogoj PCT potrebno spremeniti oceno tveganja v podjetju?«, Inšpektorat...
14/09/2021 - 15:41:26
208
Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.Pogoj PCT je...
17/01/2019 - 08:57:30
9855
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8455
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7995
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7964
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7432
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...