Novice

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo spremembo Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni odvisna od stanja na trgu dela.Ta odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k...
 Mediji v zadnjih dneh poročajo o kaznih, ki vam lahko pretijo pri nakupu ali prodaji z uporabo digitalnih bonov 22.V nadaljevanju podajamo višine kazni in vrste prekrškov na katere morate biti pozorni.Vrsta prekrška - če ponudnik:omogoči...
Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28oC, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe....
Bliža se 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022.Inšpektorat RS za delo bo v sodelovanju s Finančno upravo (FURS) po 1. juliju začel z množično in usmerjeno akcijo nadzora nad izplačilom regresa. Neizplačilo...
Uredba, objavljena v Uradnem listu dne 24. 6. 2022, spreminja višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.Poudarimo naj, da namreč davčna zakonodaja nikoli ne določa pravic...
 S 1. januarjem 2022 je začela veljati novela zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem).Novost je...
Naj spomnimo, da vsak mesec AJPES izvaja obvezni pobot. Gre za obvezen pobot in naročnik nima izbire ali bo obveznosti prijavljal ali ne. Ima pa izbiro, ali bo zavezanec poročal sam ali pa bo v njegovem imenu to počel njegov računovodski servis....
Na osnovi letnih poročil za leto 2021 je AJPES vsem gospodarskim subjektom pripisali nove bonitetne ocene S.BON AJPES.Bonitetne ocene služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in so nepogrešljive...
Od 6. 6. 2022 bodo v poenostavitev plačevanja obveznih dajatev vključene še obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih oseb - DDPO ter obračunom akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej.Kaj morate storiti,...
Finančna uprava Republike Slovenije, FURS, opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov iz davčnega in carinskega področja ter izvaja nadzor tudi na drugih področjih, na katerih je pristojen FURS kot nadzorni...
 Slovenski davčni zavezanec lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugih državah članicah Unije.Zahtevek predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji,...
Kibernetski napadi so nova realnost sodobnega časa, ki stremi k integraciji digitalizacije in napredni tehnologiji. V letu 2020 naj bi kibernetski kriminal v svetovnem gospodarstvu povzročil za 5.500 milijard eur izgub, v naslednjih letih pa naj bi...
 Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne...
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % od vlaganj v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke (digitalna preobrazba) ter v okoljsko prijazne tehnologije, čistejši,...
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,77 €. Z uveljavitvijo novele o urejanju trga dela se je po novem bruto urna postavka upokojencev...
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za organizacijo. Prav skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja na delovnem mestu ter nudenje stimulativnega delovnega okolja so ključni za rast in ugled...
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu pripada skupaj z letnim dopustom. Višina regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače.Minimalni regres 2022 bo višji kot lani, kar pomeni, da ne bo...
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank.Vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pomeni zagotovilo...
Davčnim zavezancem, ki bodo letni davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodkov iz dejavnosti (DohDej) za leto 2021 oddali po 31. 3. 2022, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. 5. 2022. Omenjenim zavezancem...
 P1 Covid 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereNa razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega.Prijavitelji morajo zagotoviti porabo...

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
35
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
28
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9338
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8616
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...