Novice

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) se bo začel uporabljati 20. novembra 2023.Obveznost vodenja evidenc kot dnevna obveznost obstaja že sedaj, novela zakona predvideva le podrobnejšo...
Solidarnostna sobota je za delavce in organizacije neobvezen ukrep, solidarni prispevek pa obvezen. Ureja ga Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ta dva ukrepa veljata za leti 2023 in 2024 in...
Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena, poudarjajo na Ministrstvu za finance.Enotna evropska valuta evro je urejena v predpisih Evropske unije (EU), v prvi vrsti v Pogodbi o delovanju EU...
 Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1), katerega namen je izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem preglednejše in predvidljivejše zaposlitve ob zagotavljanju...
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva: spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote...
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč, ki jo podjetje v denarju ali materialu nameni neposredno fizičnim osebam (ki niso zaposleni tega podjetja), ki so utrpeli materialno škodo v poplavah...
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel veljati 11.8.2023, omogoča uveljavljanje:povračila nadomestila plače v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče inpovračila nadomestila...
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize....
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ki posega, spreminja in dopolnjuje področje vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Uporabljati pa se bo začela 20.11.2023.Obveznost vodenja...
 V kolikor za naročeno blago ali storitev prejmete predplačilo morate blago dostaviti oziroma začeti z opravljanjem storitve tri delovne dni od prejetega predplačila.V nasprotnem primeru morate stranki obračunati obresti od plačanega...
 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov, poleg tega najavljata tudi nov interventni posojilni sklad, ki bo na voljo...
 V okviru 30. obletnice delovanja računovodske hiše Contall smo v letu 2023 pripravili serijo seminarjev in delavnic pod skupnim nazivom Akademija Contall. Posebej ponujamo sklop delavnic s področja knjigovodenja in računovodenja, ki smo jih...
 Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona bi se omogočilo enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj...
V petek, 7. 4. 2023, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa.Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 7. 4. 2023, ne bo...
Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko za določena vlaganja uveljavljajo olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod se lahko v davčnem obračunu DDPO in DohDej (ki mora...
 Delodajalec mora delavcu vsako leto posebej izdati odločbo oz. sklep, v katerem določi, koliko dopusta pripada delavcu v tekočem koledarskem letu.To lahko stori na klasičen način v pisni obliki in z osebno vročitvijo obvestila zaposlenemu,...
 Državni zbor je sprejel novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu za kupljeno blago oz. prejeto storitev.Sistem davčnega potrjevanja računov je bil...
 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letošnjem letu skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega 304,9 milijona evrov z...
Do 28. februarja 2023 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka...
 Pridobite lahko mesečno subvencijo v višini 300 do 490 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 25. leta starosti. Delovno razmerje je potrebno skleniti za nedoločen čas. Zagotovite tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za...

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

09/11/2023 - 15:26:22
78
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-...
09/11/2023 - 14:28:49
128
Solidarnostna sobota je za delavce in organizacije neobvezen ukrep, solidarni prispevek pa obvezen...
26/10/2023 - 15:44:27
81
Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni...
26/10/2023 - 15:27:22
124
 Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih...
18/09/2023 - 11:56:50
126
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
17/01/2019 - 08:57:30
11834
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10908
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10795
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
10122
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9433
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...