Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine

Nova kolektivna pogodba, ki je bila podpisana 16.7.2018 med Sindikatom delavcev trgovine Slovenije in Svetom gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, bo začela veljati15. avgusta 2018.

Novosti, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, pa se začnejo uporabljati 1. septembra 2018:

Delo na nedelje
Delavec bo lahko razporejen na delo na nedelje na največ 20 nedelj v letu (sedaj 15) in ne več kot na dve nedelji v mesecu. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v višini 100 % od bruto osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, vendar ta dodatek ne more znašati manj kot 6,05 EUR/h bruto (sedaj 5,40 EUR/h bruto).

Delo na praznike
Delodajalec, razen izjem, ne bo smel razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov (sedaj 10):
 - 1. januar – novo leto;
 - 2. januar – novo leto;
 - 8. februar – slovenski kulturni praznik,
 - velikonočna nedelja;
 - velikonočni ponedeljek;
 - 27. april – dan upora proti okupatorju;
 - 1. maj – praznik dela;
 - 2. maj – praznik dela;
 - binkoštna nedelja;
 - 25. junij – dan državnosti;
 - 15. avgust – Marijino vnebovzetje;
 - 31. oktober – dan reformacije;
 - 1. november – dan spomina na mrtve;
 - 25. december – božič;
 - 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

Po novi KPDTS bo delodajalec lahko omogočil delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti, na njegovo izrecno pisno pobudo, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče, delo na nedelje in praznike.

Izjeme od omejitev za delo na nedelje in praznike
Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa, so bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo na nedelje in praznike. Po novem omejitve ne bodo veljale za delavce, ki opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje, polnjenja prodajnih avtomatov, opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah, opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov ali izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini. Ohranjajo pa se tudi vse izjeme, kot so določene v sedaj veljavni KPDTS (npr. bencinski servisi, maloobmejne prodajalne, družinska podjetja …).

Najnižje osnovne plače
Najnižje osnovne plače od I. – V. tarifnega razreda se bodo povišale za 5 %.
Od 1. 7. 2019 še za 2 % na sedanjo osnovo.
Za VI. in VII. tarifni razred se bodo najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišale za 10 %.

Vir TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
40
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
60
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
68
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
610
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
601
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
558
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...