Predviden paket novih javnih razpisov

V nadaljevnaju vam predstavljamo paket javnih razpisov, ki bodo predvidoma objavljeni v letošnjem letu:

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2012 in 2013

Predmet razpisa je dodelitev sredstev v višini največ 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopne točke VEM za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju v letu 2010 in 2011. Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa, za katere se izvaja storitve v okviru vstopnih točk VEM so:
• mladi: osnovnošolci in srednješolci,
• potencialni podjetniki,
• pretežno mikro, majhna in srednje velika podjetja delujoča podjetja (0-3 leta),
• pretežno mikro, majhna in srednje velika podjetja delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od 3 leta),

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2012 in 2013

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini do največ 95 % upravičenih stroškov za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa v letu 2012. Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji  in tehnološki parki. Namen javnega razpisa je zagotoviti podporo za razvoj inovativnega okolja, ki bo s svojimi aktivnostmi prispevalo k nastajanju in razvijanju inovativnih podjetniških pobud ter novih inovativnih (tehnoloških)) podjetij, ki so sposobna ustvariti nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij s komponento RR in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podporni Pomurske regije

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje začetnih investicij s komponento RR in ustvarjanja novih delovnih mest.

Javni razpis »Inovacijski vavčer 2012«

Predmet javnega razpisa sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave: patenta in/ali modela in/ali znamke. Namen javnega razpisa je priprava in izvedba razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja ter spodbujanje povezovanja med podjetji in zunanjimi svetovalci z namenom zaščite pravic industrijske lastnine.

Javni razpis »Mentorski vavčer 2012«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz naslova mentorstva po tem javnem razpisu. Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem v začetnih letih poslovanja predvsem uspešno premagovanje specifičnih problemov poslovanja, kot na primer vzpostavljanje novih poslovnih povezav, vstop na nove trge, pridobivanje novih finančnih virov, ipd., nadgradnjo in hitrejšo izvedbo aktivnosti podjetja, ki bodo prispevala k izboljšanju poslovanja in sicer ob strokovni, učinkoviti in celoviti podpori poslovnega mentorja.

Javni razpis »Procesni vavčer 2012«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Javni razpis za sofinanciranje za izvajanje slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. Namen javnega razpisa je podpreti delovanje delujočih slovenskih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva (posredovanje informacij o tujem poslovnem okolju, organizacija poslovnih dogodkov, predstavitve slovenskega gospodarstva, individualno svetovanje slovenskim podjetjem).

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev na novi tuji trg. Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe posameznih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini. Namen razpisa je , da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Javni razpis za poslovno svetovanje za internacionalizacijo (»Izvozni vavčer 2012«)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki bodo nastali iz naslova poslovnega svetovanja po tem javnem razpisu. Poslovno svetovanje je namenjeno ugotavljanju konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo – izvoznega načrta.

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2012

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo; prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji; prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju; prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/11/2021 - 16:19:08
40
Na Finančni upravi zavezancem omogočajo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti...
22/11/2021 - 11:20:57
52
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19...
25/10/2021 - 15:36:45
177
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
166
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
199
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
17/01/2019 - 08:57:30
9996
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8599
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8127
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
8117
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7562
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...