Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov za leto 2018

Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, ne glede na način vodenja poslovnih knjig.

Dolžnost popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov urejajo:

 • 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki nalaga, da moramo vsaj enkrat letno preveriti ali so stanja aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujemajo z dejanskim stanjem, kar ugotovimo s popisom ali inventuro,
 • Slovenski računovodski standardi 2006, in sicer:
  • SRS 28.23. za gospodarske družbe,
  • SRS 39.44. za male samostojne podjetnike (tudi ostali zasebniki, ki opravljajo dejavnost, uporabljajo to pravno podlago, ker to določa Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti),
  • SRS 33.16. za društva in invalidske organizacije,
 • Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti,
 • Zakon o računovodstvu (ZR) za proračunske uporabnike ter pravne osebe javnega in zasebnega prava.

Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb in samostojni podjetniki popisujejo stanja enkrat letno (katerikoli dan v letu). Obvezno pa morajo te organizacije izvesti izredni popis v primeru statusnega preoblikovanja, menjavi poslovodstva, prenehanju in drugih primerih, določenih z zakonom.
Rednega letnega popisa niso dolžna opraviti podjetja, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
Podrobnejša pravila za izvedbo popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev lahko organizacije opredelijo v Pravilniku o računovodstvu ali internem aktu o popisu in je organizacijsko in vsebinsko izhodišče za izvedbo popisa.  Zasebnik lahko postopek popisa sprejme s sklepom o izvedbi popisa.
Običajno je za popis odgovoren direktor podjetja, ki izda sklep o izvedbi rednega letnega popisa, v katerem med drugim določi:

 • dan na katerega se bo ugotavljalo stanje
 • vrste in število popisnih komisij
 • datum, do katerega mora biti zbirno poročilo o popisu oddano organu upravljanja,…

Za društva in invalidske organizacije zahtevajo SRS 33 popisovanje ob koncu leta.

Če do sedaj še niste imeli pravilnika o popisu in bi ga želeli imeli kot enega od notranjih aktov vaše družbe, ga lahko pri nas naročite.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
42
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
76
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
80
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
684
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
661
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
615
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
539
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
522
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...