Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine – delo ob nedeljah in praznikih

V Uradnem listu št. 69/2017 je bil objavljen Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, kjer so navedene spremembe, predvsem na področju dela ob nedeljah, med prazniki ter glede neenakomerne razporeditve dela. Spremembe bodo začele veljati s 1.1.2018.

Podajamo nekaj pomembnih sprememb iz Aneksa, glede dela na nedelje in praznike.

Še vedno velja, da delodajalec ne sme naložiti dela ob nedeljah in praznikih:

 • delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti,
 • delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas ko doji otroka,
 • enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo.

Novost pa so omejitve, ki se tičejo delavcev za katere zgornje omejitve ne veljajo. Po novem letu bodo delodajalci morali določiti takšen razpored delovnega časa, da delavec ne bo razporejen na delovno obveznost več kot na 2 nedelji v mesecu, vendar ne več kot 15 nedelj v letu.

Nadalje so navedeni dela prosti dnevi, na katere delodajalec ne sme razporediti delavca na delo:

 • 1. januar – novo leto,
 • 8. februar – slovenski kulturni praznik,
 • velikonočna nedelja,
 • velikonočni ponedeljek,
 • maj – praznik dela,
 • binkoštna nedelja,
 • 25. junij – dan državnosti,
 • 15. avgust – Marijino vnebovzetje,
 • november – dan spomina na mrtve,
 • 25. december – božič.

Lahko pa ga razporedi na naslednje dela proste dneve:

 • 2. januar – novo leto,
 • 27. april – dan upora proti okupatorju,
 • 2. maj – praznik dela,
 • 31. oktober – dan reformacije,
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

V primeru kršitve zgoraj navedenih členov, je delodajalec dolžan delavcu v naslednjem mesecu obračunati in izplačati znesek v višini 500 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke za vsako dopolnjeno uro kršitve.

Novost tega Aneksa so tudi dodatki, ki izhajajo iz delovnega časa glede dela ob nedeljah in praznikih:

 • za delo na nedelje 100 %, vendar ne manj kot 5,40 EUR/uro;
 • za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi – 250 %.

Opozorili bi še na nadurno delo:
Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami, zaradi narave delovnega procesa, v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, in sicer do vključno 28. 2. 2018 povečane za 45% od vključno 1. 3. 2018 pa povečane za 60 %.

Celoten Aneks št. 3 tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

23/07/2020 - 15:49:01
222
V nadaljevanju vam podajamo povzetke javnih razpisov, ki omogočajo pridobitev kreditov z ugodno...
20/07/2020 - 14:56:58
180
Kot smo že poročali je bilo samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali dejavnost in bili na...
07/07/2020 - 13:28:06
281
Na Finančni upravi RS ugotavljajo, da je kar nekaj zavezancev, pravnih oseb in fizičnih oseb, ki...
02/07/2020 - 15:41:55
281
FURS je objavila dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori glede turističnih bonov....
23/06/2020 - 15:35:58
378
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Kako okrepiti likvidnost v času korona krize...
17/01/2019 - 08:57:30
7225
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
5169
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
4450
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
4272
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4026
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...