Osnutek Zakona o spodbujanju investicij

Objavljeno dne: 14.07.2017


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sporoča, da je v pripravi nov Zakon o spodbujanju investicij. V želji zagotoviti pripravo kvalitetnega osnutka novega zakona, ki bi bil v čim večji možni meri usklajen z zainteresirano javnostjo ter bi upošteval izkušnje iz prakse, pozivajo vse zainteresirane, da do 31.7.2017 podajo predloge k osnutku zakona.
Poleg tega pravijo, da želijo z osnutkom zakona doseči predvsem izenačitev tujih in domačih investicij glede možnosti pridobitve investicijskih spodbud, vse zdajšnje spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu, uvesti nove spodbude, ki bodo na voljo tako domačim kot tujim vlagateljem, in zagotavljati razmere za izvedbo strateške investicije.
Zakon bi moral biti sprejet v začetku prihodnjega leta.
Investicijske spodbude, ki so predmet tega nastajajočega zakona, so lahko v obliki nepovratnih sredstev, subvencioniranih obrestnih mer, povratnih sredstev, garancij, nakupa nepremičnin v lasti države in občin pod ocenjeno vrednostjo obliki zagotavljanja pogojev za izvedbo strateške investicije.
Investicijske spodbude se lahko dodelijo za začetne naložbe v predelovalno dejavnost, če investitor ustvari najmanj 25 novih delovnih mest in vrednost naložbe znaša najmanj milijon evrov.
Pri vlaganjih v storitveno dejavnost s področij razvoja programske opreme, obdelave podatkov, turizma in logističnih storitev so pogoji, da investitor ustvari najmanj deset novih delovnih mest, vrednost naložbe doseže najmanj 400 tisoč evrov, storitve pa se tržijo v najmanj treh državah.
Pri vlaganjih v razvojno-raziskovalno dejavnost pa morajo te ustvariti najmanj pet novih delovnih mest, vrednost naložbe pa se ustavi pri najmanj 500 tisoč evrih.
Merila za dodelitev spodbude so po osnutku zakona poleg števila na novo ustvarjenih delovnih mest, vrednosti investicije in dodane vrednosti na zaposlenega še položaj in uveljavljenost investitorja na trgu, prenos tehnologije, znanja in izkušenj, dolgoročna vpetost investicijskega projekta v regijo, stopnja tehnološke zahtevnosti investicije, vpliv investicijskega projekta na okolje, prispevek investicijskega projekta k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, umeščenost na funkcionalno degradirano območje ter učinki investicije na skladni regionalni razvoj.
 

Vir: Finance

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
34
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
27
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9337
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8615
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...