Novosti kolektivne pogodbe

Objavljeno dne: 26.07.2017


Objavljen je Aneks št.2 h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, na strani 5835. Spremembe so sledeče.
-besedilo sedmega odstavka 33. člena spremeni , da je od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 :
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 45,0 %".
– od vključno 1. 3. 2018 dalje glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60,0 %.«
Četrti odstavek 79. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se črta.
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
– Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 znašajo:
 
Tarifni razred   NOP v EUR
I. Enostavna dela 531,49
II. Manj zahtevna dela 551,88
III. Srednje zahtevna dela 584,67
IV. Zahtevna dela 609,24
V. Bolj zahtevna dela 679,09
VI. Zelo zahtevna dela 795,56
VII. Visoko zahtevna dela 948,81
– Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 3. 2018 dalje znašajo:
Tarifni razred   NOP v EUR
I. Enostavna dela 531,49
II. Manj zahtevna dela 551,88
III. Srednje zahtevna dela 584,67
IV. Zahtevna dela 624,10
V. Bolj zahtevna dela 695,66
VI. Zelo zahtevna dela 814,97
VII. Visoko zahtevna dela 971,95
 
Nove višine povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2017 dalje znašajo:
Prehrana med delom 4,30 EUR
Službena potovanja:  
6–8 ur 6,21 EUR
8–12 ur 8,87 EUR
nad 12 ur 17,50 EUR

 

 
 
vir: Glasilo uradni list RS

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
34
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
27
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9337
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8615
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...