Občina Šempeter-Vrtojba objavila javni razpis za nepovratna sredstva

Objavljeno dne: 15.04.2016


Občina Šempeter-Vrtojba objavila javni razpis za nepovratna sredstva, ki zajema naslednje sklope:

 

 • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
 • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
 • spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
 • spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
 

Upravičeno obdobje

Stroški ki bodo nastali od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Rok za oddajo: 30. 5. 2016 do 12. ure

A. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Upravičeni stroški:

 • stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije.

B. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetja.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti

C. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev

Upravičeni stroški:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
 • zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu sofinanciranja določena s strani Območne službe ZRSZ Nova Gorica kot prednostna ciljna skupina in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Upravičenci do sredstev:

 • so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno bivališče na območju Občine Šempeter-Vrtojba,
 • so bile prijavljene na Zavodu najmanj 3 mesece pred realizacijo samozaposlitve in
 • realizirajo samozaposlitev v obdobju od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016, v okviru programa Zavoda za spodbujanje samozaposlovanja.

Upravičeni stroški:

 • stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe;
 • stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino težje zaposljivih oseb.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške dela plače novega zaposlenega pri prijavitelju in realizirane samozaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenih stroškov od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016, pri tem skupna višina upravičenih stroškov ne sme presegati 30% slovenske povprečne bruto plače.

D. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prostorov so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba in izpolnjuje razpisne pogoje v skladu z odlokom.

Upravičeni stroški:  

 • stroški najema poslovnih prostorov za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne presega 55% letne najemnine za poslovne prostore.

Celoten razpis: www.mojaobcina.si
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

12/05/2022 - 13:55:26
31
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v...
12/05/2022 - 13:45:56
22
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro...
05/05/2022 - 13:37:00
100
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za...
05/05/2022 - 13:20:44
112
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu...
14/04/2022 - 14:47:40
68
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje...
17/01/2019 - 08:57:30
10543
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9300
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9209
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8718
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8222
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...