Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

Objavljeno dne: 05.07.2016


Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev.
Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oz. prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju tudi niso presegali 50.000,00 EUR

Prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, -nerezidenti, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

Pogoji
Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetij, ki so prejemniki spodbude. Projektno podjetje je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, tuji investitor pa mora v njej imeti v najmanj 50% lastniški delež.

Upravičeni stroški
stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva tj. nakup in  gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme.
stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva tj. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja; ki lahko znašajo največ do 30 % upravičenih stroškov cele investicije).
stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh let in jih mora projektno podjetje dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (t. j. stroški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost).

Višina subvencije
Višina finančne spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne več kot 2 milijona EUR.

Roki:
za prvo odpiranje: 22. avgust 2016, do 12. ure,
za drugo odpiranje: 30. januar 2017, do 12. ure,
za tretje odpiranje: 27. marec 2017, do 12. ure.

 

Celoten razpis: www.spiritslovenia.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

12/05/2022 - 13:55:26
31
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v...
12/05/2022 - 13:45:56
22
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro...
05/05/2022 - 13:37:00
100
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za...
05/05/2022 - 13:20:44
112
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu...
14/04/2022 - 14:47:40
68
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje...
17/01/2019 - 08:57:30
10543
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9299
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9209
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8718
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8222
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...