Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev.
Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oz. prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju tudi niso presegali 50.000,00 EUR

Prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, -nerezidenti, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

Pogoji
Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetij, ki so prejemniki spodbude. Projektno podjetje je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, tuji investitor pa mora v njej imeti v najmanj 50% lastniški delež.

Upravičeni stroški
stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva tj. nakup in  gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme.
stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva tj. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja; ki lahko znašajo največ do 30 % upravičenih stroškov cele investicije).
stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh let in jih mora projektno podjetje dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (t. j. stroški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost).

Višina subvencije
Višina finančne spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne več kot 2 milijona EUR.

Roki:
za prvo odpiranje: 22. avgust 2016, do 12. ure,
za drugo odpiranje: 30. januar 2017, do 12. ure,
za tretje odpiranje: 27. marec 2017, do 12. ure.

 

Celoten razpis: www.spiritslovenia.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/11/2020 - 15:20:48
152
Vlada je na dopisni seji 10. 11. 2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev...
12/11/2020 - 11:25:47
98
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zdravje sporočata, da so poenostavili postopek za...
09/11/2020 - 12:53:29
103
Na Ministrstvu za zdravje so pripravili okviren protokol dela v času epidemije.Delavec je dolžan...
09/11/2020 - 12:45:36
122
Na voljo so 4 razpisi za namene blaženja gospodarskih posledic epidemije.Javni razpis neposrednih...
04/11/2020 - 15:56:55
123
OddajamoOpremljena poslovna prostora v centru Nove Gorice (souporaba čajne kuhinje in toaletnih...
17/01/2019 - 08:57:30
7894
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6327
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5739
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5374
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4751
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...