Kmetje - obvezno zavarovanje kmetov ter aktualni razpisi

Obvezno zavarovanje

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni zavarovan na podlagi opravljanja primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, lahko v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju plačuje pavšalni prispevek za obvezno zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, iz dopolnilne dejavnosti, obvezno pa mora plačevati pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko zavarovan kot:

1. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji  - obvezno zavarovan kot kmet

 • Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (17. člen ZPIZ‐2/5. odstavek 25. člena ZPIZ‐2),
 • zdravstveno zavarovanje (7. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) in zavarovanje za
 • starševsko varstvo (8. tč. 8. člena ZSPD‐1)
 •  Pogoji:

      - Premoženjski cenzus (vključen tudi dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji),

      - Potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti (PIZ),

 • Šifra podlage: 051, 052 ali 007/064, 065 ali 053, 054,
 • Obrazec M‐1.

V tem primeru se obvezno zavarujejo kmetje:

 • če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
 • če se ne šolajo in niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
 • če ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, in ga določi minister, pristojen za kmetijstvo.

2. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji NI obvezno zavarovan kot kmet ‐ zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
– Obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
– Pravna podlaga: 10. točka 17. člena ZZVZZ
– Šifra podlage zavarovanja: 050, šifra 10.
– Obrazec M12

V tem primeru gre za osebe, ki v skladu z 10. točko 17. člena opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji kot postranski poklic:

 • samostojni podjetniki posamezniki, ki ne opravljajo dejavnosti kot edini ali glavni poklic,
 • osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost,
 • sobodajalci in
 • osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji in niso zavarovane na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.

Pogoji za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen:

 • Zavarovanje za PD in PB nastopi pod pogojem, da ima nosilec dopolnilne dejavnosti v RS urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje kot:

             – zavarovanec (razen zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti) po 15. členu ZZVZZ ali

             – kot družinski član (zakonec, otrok) po 21. oziroma 22. členu ZZVZZ.

 • Zavarovanje za PD in PB ne nastopi:

              - če nosilec nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr.obvezno zavarovanje urejeno v Avstriji).

Povzeto po:

www.mkgp.gov.si in agrobiznis.finance.si
 

Javni razpisi

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva

Roki za prijavo: 31.8.2016 in  28.10.2016.

2. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Roki za prijavo: 7. 9. 2016

3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Roki za prijavo: 7. 9. 2016

Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - Prilagoditev na podnebne spremembe

Rok za oddajo: 7.9.2016

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...