Vlada sporočila, da je sprejela paket davčnega prestrukturiranja

Objavljeno dne: 16.09.2016


Pred dnevi je vlada sporočila prek Twitterja, da je sprejela paket davčnega prestrukturiranja, ki prinaša nižje davčne obremenitve dohodka iz dela in zagotavlja konkurenčnejše poslovno okolje za podjetja.

Glavne spremembe, ki bi iz te mini reforme izhajale:

  • sprememba dohodninske lestvice, ki bo bolj ugodna za tiste z dohodki nad 31.140 evrov letno,
  • zvišanje splošne olajšave, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci,
  • zvišanje obeh dodatnih olajšav, ki ju lahko uveljavljajo tisti z najnižjimi plačami,
  • razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost, kot so božičnice ali 13. plače.

Ker bi te spremembe posledično zmanjšale prihodke v proračunu predvideva reforma zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 17 na 19 %, pri čemer pa olajšave ostajajo nespremenjene.

Seveda so gospodarska združenja do teh sprememb glasno kritični in pravijo, da lahko upravičeno trdijo, da je takšna sprememba dveh davčnih zakonov (o dohodnini in davka od dohodka pravnih oseb) nepoštena in nerazvojna, saj premembe niso ambiciozne in ne bodo povečale konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, da dejansko obremenjujejo in ne razbremenjujejo podjetij in da koristijo v veliki meri javnemu sektorju, ki svoje porabe po njihovih opozorilih ne znižuje.

Ostale predvidene novosti:

  • odprava administrativnih ovir za davčne zavezance,
  • zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev,
  • rešitve,ki se tičejo določitve dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga, sistemske prenovitve obrestovanja v vseh fazah (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti na način, da se obrestna mera povišuje s fazo neizpolnjevanja obveznosti, davčnega inšpekcijskega nadzora, davčne izvršbe.
     

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

12/05/2022 - 13:55:26
31
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v...
12/05/2022 - 13:45:56
22
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro...
05/05/2022 - 13:37:00
99
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za...
05/05/2022 - 13:20:44
112
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu...
14/04/2022 - 14:47:40
68
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje...
17/01/2019 - 08:57:30
10543
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9298
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9209
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8718
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8222
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...