Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva

Objavljeno dne: 08.11.2016


Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja  gospodarstva  na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba
 
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila  za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Prijavitelji
Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba.

Osnovni pogoji:

  • ohranitev obstoječih delovnih mest – (po zaključku investicije se preverja uresničitev napovedi o zaposlitvah, v času od 1 do 3 leta, po realizaciji investicije; izhodišče je  stanje zaposlenih ob prijavi; termin za zaključek investicije oz. predložitev dokazil o namenski porabi posojila se opredeli v posojilni pogodbi.),
  • zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.

    
Upravičeni stroški:

Materialne investicije - stroški za:

  • nakup opreme,
  • gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3 alinee tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10%  vseh upravičenih  stroškov);

 
Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);

Stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom
nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva  ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov)        

Posojilni pogoji:

A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja podjetja

Višina lastnih sredstev:  prijavitelji  morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev
Najvišja vrednost posojila:   100.000 EUR
Najnižja vrednost posojila:      4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je   0%
Odplačilna doba posojila:
odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo) ali
odplačilna doba 9 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

B. Posojila za  mikro in mala podjetja s statusom začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnja dva meseca pred vložitvijo vloge.
Višina lastnih sredstev:  prijavitelji  morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev
Najvišja vrednost posojila:  20.000 EUR
Najnižja vrednost posojila:   4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je   0%
Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo)

Roki za prijavo so:  12.12.2016, 10.03.2017, 15.5.2017, 31.8.2017
 

Celoten razpis: www.jsmg-goriska.com

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

12/05/2022 - 13:55:26
31
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v...
12/05/2022 - 13:45:56
22
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro...
05/05/2022 - 13:37:00
99
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za...
05/05/2022 - 13:20:44
112
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu...
14/04/2022 - 14:47:40
68
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje...
17/01/2019 - 08:57:30
10543
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9298
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9208
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8718
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8222
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...