Ministrstvo za finance je danes v javno razpravo poslalo osnutke treh davčnih zakonov

Ministrstvo za finance je danes v javno razpravo poslalo osnutke treh davčnih zakonov in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakon o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev. Zelo pomembna sta še posebej 4. in 5. odstavek.

 

Zakoni so del javnofinančnih ukrepov, ki so na splošno usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega poslovnega okolja ter posledično zaposlenosti z znižanjem obremenitve dohodkov iz dela, ob hkratnem zagotavljanju potrebne javnofinančne konsolidacije. Upoštevaje te cilje je treba na novo določiti porazdelitev davčnih bremen in učinke davčnih potroškov na ravni davkov od dohodka usmeriti na področja, kjer bi prinašali večje učinke na gospodarsko rast. V zadnjih letih Slovenija zaznava vedno večji obseg davčnih potroškov v obliki različnih olajšav, donacij, nižjih stopenj oz. drugih odstopanj od širše opredeljene davčne osnove, ki so del davčnega sistema.  To posledično pomeni, da so le-ti lahko eden izmed pomembnih vzrokov za zmanjšanje proračunskih prihodkov na eni strani, medtem ko na drugi strani posameznikom, zavezancem predstavljajo znižanje davčne obveznosti.

 

Z zakoni se tako predlaga posebna davčna obravnava dohodkov delavcev za uspešnost ter hkrati zaradi nadomestitve izpada javnofinančnih prihodkov  sprememba in preoblikovanje nekaterih davčnih ugodnosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev prestrukturiranja davčnih bremen, ob upoštevanju učinkovitosti davčnih ukrepov in pravične porazdelitve davčnih bremen.

 

Z Zakonom o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev se predlaga posebna davčna obravnava dohodkov delavcev za uspešnost. Upravičenci do posebne davčne obravnave dohodkov delavcev za uspešnost bodo po predlogu delodajalci in delavci. Z zakonom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko ob izplačilu dohodka za uspešnost uveljavijo z zakonom določene ugodnosti, ter določajo davčne ugodnosti ob izplačilu dohodka za uspešnost (tj. dohodek za uspešnost se ne všteva v osnovo za prispevke za osebe v delovnem razmerju in polovica dohodka za uspešnost se ne všteva v davčno osnovo za dohodnino). Z zakonom naj bi se nadomestil veljavni Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08).

 

Z novelo Zakona o dohodnini se predlaga znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (s sedanjih 100 % na 50 %), črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za donacije za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave za investiranje v okviru dohodka iz dejavnosti ter dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (s sedanjih 40% na 20%),  ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz odsvojitve kapitala z dobo imetništva nad 20 let in za nepremičnine, pridobljene pred 1. 1. 2012, ter uveljavitev enotne davčne stopnje za dobičke iz kapitala ne glede na dobo imetništva kapitala v višini 25%, črtanje oprostitve od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala, ter podaljšanje veljavnosti četrtega davčnega razreda z mejno davčno stopnjo 50% do leta 2020.

 

Z novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se predlaga črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za donacije za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave za investiranje (s sedanjih 40% na 20%), znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (s sedanjih 100% na 50%) in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala (črtanje posebne stopnje za družbe tveganega kapitala in črtanje izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala) ter ureja davčna obravnava amortizacije dobrega imena z ustreznimi prehodnimi določbami.

Originalni članek je na spletni strani Ministrstva za finance.

http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/3/2588/7cb0c822c5d61815448a38cca59fbf53/

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

21/01/2019 - 11:17:19
9
Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo najavo razpisov, ki se obetajo v letu 2019. Skupaj bo na...
17/01/2019 - 08:57:30
129
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
08/01/2019 - 09:08:11
33
24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019...
19/12/2018 - 09:27:42
96
Odločili smo se, da v prednovoletnem času še komu pričaramo lepe praznike.Že pred leti smo...
17/12/2018 - 13:05:22
73
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
12/01/2018 - 08:13:05
1298
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1204
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1131
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
999
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
900
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...