Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni razpis

Objavljeno dne: 16.02.2016


P1 Plus    2016 - garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP).

Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

produkt/linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

60

0,40

80

0,15

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

80

0,15

80

0,15

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G

60

0,65

60

0,65

A.4. Razvojne garancije za nadalnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju

60

0,40

80

0,15

Višina upravičenih stroškov projekta tega razpisa ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški
- za razvojne garancije:
•    stroški materialnih in nematerialnih investicij;
•    obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali
•    nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od
•    skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma
•    maksimalno 200.000 EUR.

- za mikrogarancije:
•    obratna sredstva

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP+5

Razvojne garancije Mikrogarancije
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo

Mladi MSP

Razvojne garancije Mikrogarancije
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- Ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- Ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:
- če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
- če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

Upravičeni stroški
- za razvojne garancije:
•    stroški materialnih in nematerialnih investicij;
•    obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
- za mikrogarancije:
•    obratna sredstva.

Razvojne garancije Mikrogarancije
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 

 

A. 3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški
- za razvojne garancije:
•    stroški materialnih in nematerialnih investicij;
•    obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
•    
- za mikrogarancije:
•    obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Razvojne garancije Mikrogarancije
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
- 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju

Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bodo omogočile krepitev razvojne in/ali inovacijske dejavnosti podjetja, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu.
Financiranje nakupa zdravega jedra je upravičeno, ko je iz vloge podjetja, ki kandidira na A.4. kreditno-garancijsko linijo, razvidno, da se s tem smiselno ohranja oz. rešuje podjetje ali del podjetja, za katerega obstajajo realne možnosti za nadaljnje uspešno poslovanje v smislu ekonomskega nasledstva in da ne gre za špekulativni namen. Ekonomsko nasledstvo se lahko izkazuje s prenosom oz. ohranitvijo blagovne znamke, zaposlenih in njihovega znanja, ohranitev obstoječih trgov (kupcev). Poleg navedenega morata biti v vlogi izkazana tudi širitev na druge trge ter krepitev razvojno-raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti in učinkov. Nakup rabljene opreme iz stečajne mase podjetja sam po sebi ni zadosten pogoj za izkazovanje nadaljnjega poslovanja zdravega jedra podjetja.

Upravičeni stroški projekta:
•    stroški materialnih in nematerialnih investicij;
•    obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

 

  Razvojne garancije
MPS +5 - 60% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
Mladi MSP - 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15%
- ročnost kredita: 1,5 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01. 11. 2015 do 31. 12. 2017.

Roki: 1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2016.

Celoten razpis: www.podjetniskisklad.si
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

12/05/2022 - 13:55:26
31
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v...
12/05/2022 - 13:45:56
23
 Vse do 1. marca 2022 je bilo v veljavi, da urna postavka upokojencev za opravljeno uro...
05/05/2022 - 13:37:00
100
Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za...
05/05/2022 - 13:20:44
113
Regres za letni dopust je pravica vsakega, ki je zaposlen za določen ali nedoločen čas in mu...
14/04/2022 - 14:47:40
68
 Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje...
17/01/2019 - 08:57:30
10543
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9300
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9209
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8718
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8223
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...