18. avgusta se je začel izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Zakon, ki se je začel uporabljati 18. 8. 2014 omogoča okrepitev nadzora na terenu, povečuje sankcije za kršitelje zakona in zagotavlja podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov. Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo bo začel veljati s 1. januarjem 2015.

Prva pomembna novost novega zakona je, da se bo v nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno vključila Finančne uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno.

Drugi sklop pomembnejših novosti se nanaša na sankcije. Uvedli so višje globe, saj takšne, kot so bile predpisane doslej, niso bile ustrezne in niso imele želenega preventivnega učinka.

Največ se je povečala globa za t.i. šušmarje saj nadzorni organi že več let opozarjajo na porast tovrstnega dela na črno. Po novem bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno.

Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.

Sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu NISTA delo na črno, če je - tako kot doslej – to delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe.

Tretji sklop, ki je zelo pomemben za varovanje pravic delavcev je  obveznost delavca, da mora biti v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela. S tem se zasleduje izboljšanje učinkovitosti nadzora, ker se je v praksi pogosto dogajalo, da so se pogodbe dejansko sklepale, če in ko se je vršil nadzor.

»V. d. generalne direktorice Finančne uprave RS Jana Ahčin je na novinarski konferenci poudarila, da delo in zaposlovanje na črno vplivata prav na vse ljudi in da moramo zato, ker nekateri ne prispevajo ničesar v državne blagajne, drugi prispevati toliko več, da se ohranjajo in vzdržujejo temelji socialne države. Spomnila je na posledice, ki jih povzroča zaposlovanje in delo na črno, na eni strani nelojalno konkurenco podjetnikom in nezaščito potrošnikov, po drugi strani pa kratenje osnovnih pravic posameznikov, ki so zaposleni na črno.

Dodala je tudi, da bo večja učinkovitost na področju preprečevanja zaposlovanja in dela na črno rezultat prisotnosti na terenu, osveščanja o posledicah zaposlovanja in dela na črno, informiranja o nujnosti legalizacije dejavnosti, uvedbe spodbude za prijavo osebnega dopolnilnega dela z vrednotnicami po 1. 1. 2015 in strožjih sankcij za kršitelje.«

Vir: www.mddsz.gov.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

22/05/2019 - 12:45:22
39
Slovenski podjetniški sklad je objavil (do sedaj) skupno že 11 vavčerjev s katerimi je mogoče...
17/05/2019 - 15:47:43
57
V kongresni dvorani hotela Austria Trend v Ljubljani, smo v sredo, 15. 5. 2019 izvedli poslovno...
10/05/2019 - 15:06:07
125
V sredo, 15.5.2019 ob 10:00 uri, Contall FRS d.o.o. organizira v Austria Trend Hotel Ljubljana...
09/05/2019 - 15:18:24
126
Največji poudarek je letos na :izplačilu regresaprekarnih oblikah deladelodajalcih, ki izvajajo...
06/05/2019 - 15:45:50
100
V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini –...
17/01/2019 - 08:57:30
3074
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
2065
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
1927
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
1831
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
1650
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...