Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014

Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica:

  • Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (stroški vozovnic, goriva);
  • Za promocijo društev in območja delovanja društev: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
  • Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca, pridobivanje dokazil in drugih prilog);
  • Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
  • Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala. .

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.).

Upravičenci  do sredstev

Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova Gorica.

Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega društva upošteva vrednost  2.000 EUR brez vključenega DDV.

Rok za oddajo vlog

Do vključno 13.10.2014 do 13. ure.

Celoten razpis: www.nova-gorica.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
31
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
36
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
47
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
69
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
72
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
669
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
654
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
574
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
520
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
495
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...