RAZPIS: Tri bistvene spremembe v letošnjih razpisih (P1 in P1TIP)

SPS je v petek objavil razpisa za klasično garancijo P1 2015 ter tehnološko garancijo P1 TIP 2015. Glede na predhodna leta so v letošnjih razpisih 3 bistvene spremembe:

 

1.    BANČNA GARANCIJA MORA BITI PRILOŽENA OB ODDAJI VLOGE NA RAZPIS (Pozitiven bančni sklep ni predmet dopolnitve vloge. V prejšnjih letih je bila vedno možna dopolnitev vlog s sklepom ob pozivu sklada na dopolnitev.)

2.    KREDIT LAHKO PREDSTAVLJA NAJVEČ 80% UPRAVIČENIH STROŠKOV (Podjetje mora zagotoviti najmanj 20% lastnih sredstev. Prejšnja leta je bilo mogoče s kreditom pokriti tudi do 100% vseh upravičenih stroškov projekta)

3.    NASTANEK UPRAVIČENIH STROŠKOV JE MOŽEN OD 1.1.2015 DO 31.12.2015 (Prejšnja leta je bilo vedno 2 letno obdobje. Lankso leto npr. od 1.1.2014 do 31.12.2015. Kar pomeni, da je kredit lahko črpan do 31.12.2015)

P1 2015 - KLASIČNA GARANCIJA IN SUBVENCIJA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 

Namen kredita: 
 -  materialne investicije (nakup nove tehnološke opreme, stroški gradnje, nakup objektov oz. prostorov)
 -  nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) 
 -  obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, promocija, plače, davčne obveznosti...) 
Višina kredita: 
 -  za obratna sredstva: do 100.000 EUR (mikro in mala podjetja) ter do 200.000 EUR (srednje velika podjetja)
 -  za investicije: do 1.250.000 EUR  (za podjetja starejša od 5 let)
Obrestna mera: 
   6 mesečni Euribor + 0,95 % 
Zavarovanje kredita: 
  -  v skladu z poslovno politiko banke, dodatno zavarovanje z Garancijo Slovenskega podjetniškega sklada
Ročnost kredita: 
 -  do 3 let (kredit za obratna sredstva)
 -  do 10 let (investicijski krediti)
Moratorij: 
 -  do 6 mesecev za kredite z ročnostjo do 3 let ter 
 -  do 24 mesecev za kredite z ročnostjo do 10 let (vključen v odplačilno dobo kredita)
Stroški odobritve garancije: 
   0,5 % glede na višino garancije, enkratno, ob odobritvi
Višina garancije Sklada: 
 -  80% v primeru nakupa nove t ehnološke opreme
 -  60% za vse druge namene (za podjetja stara do 5 let je višina garancije 80% glede na višino glavnice kredita
Izvzeta podjetja iz razpisa: 
podjetja s področja G po standardni klasifikaciji dejavnosti – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Omenjena podjetja lahko kandidirajo na razpis za subvencijo obrestne mere za investicijske kredite. Ne morejo pa kandidirati na razpis P1 2015 v primeru najema kredita za obratna sredstva.

Roki za prijavo: 
   7.4, 7.5. 8.6. 7.7. 7.9. 7.10.2015

P1 TIP 2015 - GARANCIJA IN SUBVENCIJA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA ZA TEHNOLOŠKO INOVATIVNA PODJETJA 

Namen k redita: 
-  materialne investicije (nakup nove tehnološke opreme, stroški gradnje, nakup objektov oz. prostorov)
-  nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) 
-  obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, promocija, plače, davčne obveznosti...) 
Višina kredita: 
 -  za obratna sredstva: do 200.000 EUR 
 -  za investicije: do 934.500 EUR (za podjetja starejša od 5 let)
Obrestna mera: 
    6 mesečni Euribor + 0% 
Zavarovanje: 
 -  v skladu z poslovno politiko banke, dodatno zavarovanje z Garancijo Slovenskega podjetniškega sklada
Ročnost kredita: 
 -  do 3 let (kredit za obratna sredstva)
 -  do 7 let (investicijski krediti)
Moratorij: 
 -  do 6 mesecev za kredite z ročnostjo do 3 let ter 
 -  do 24 mesecev za kredite z ročnostjo do 10 let (vključen v odplačilno dobo kredita)
Stroški odobritve garancije: 
 -  0,5 % glede na višino garancije, enkratno, ob odobritvi
Višina garancije Sklada: 
-  80% od višine glavnice kredita, brez obresti
Izvzeta podjetja iz razpisa: 
podjetja s področja G po standardni klasifikaciji dejavnosti – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Omenjena podjetja lahko kandidirajo na razpis za subvencijo obrestne mere za investicijske kredite. Ne morejo pa kandidirati na razpis P1 TIP 2015 v primeru najema kredita za obratna sredstva.

Roki za prijavo: 
   15.4. 15.5. 15.6. 15.7. 15.9. 15.10.2015

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

11/01/2022 - 11:48:59
26
Bliža se rok do katerega lahko oddate vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane...
11/01/2022 - 11:03:11
50
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Učinkoviti ukrepi na področju brezpapirnega...
11/01/2022 - 10:36:14
118
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Davčne spremembe v letu 2022Kdaj: petek, 21.1...
04/01/2022 - 11:04:36
81
 PKP10 - dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in...
23/12/2021 - 15:14:22
47
17/01/2019 - 08:57:30
10181
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8816
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
22/03/2019 - 14:03:55
8348
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
16/04/2015 - 20:50:43
8259
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
7822
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...