Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014)

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala, ki imajo vsaj 1 zaposlenega.

Na razpis se NE morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

 • A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
 • B 05 - Pridobivanje premoga,
 • C 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov,
 • C 20.51 - Proizvodnja razstreliv,
 • C 25.4 - Proizvodnja orožja in streliva,
 • C 30.4 -  Proizvodnja bojnih vozil,
 • G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
 • G 47.26 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
 • K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
 • L - Poslovanje z nepremičninami in
 • R 92 - Prirejanje iger na srečo,

Pogoji kandidiranja za mikrokredit
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna

Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.
Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.
Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.
Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a.

Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja

Upravičeni stroški
Med upravičene stroške se upoštevajo:
izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Roki za predložitev vlog: 20.01.2014, 20.02.2014 in 20.03.2014.
 

Celotna dokumentacija na: www.podjetniskisklad.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
41
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
61
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
68
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
611
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
601
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
559
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...