Kdaj gre za delo na nepremičnini in kdaj za dobavo z montažo

Na portalu Find info je bil objavljen zanimiv članek, ki poskuša opredeliti ali gre pri posamezni transakciji za storitev na nepremičnini ali dobavo blaga z montažo.
Primer obravnava prodajo robotske kosilnice, ki jo davčni zavezanec zmontira fizični osebi v EU.
 

Storitev povezana z nepremičnino
Skladno s 13.b. členom Izvedbene uredbe Sveta 282/2011 (s spremembami) velja, da se za nepremičnino šteje tudi vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, ki je ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti;

Kot zgradbe obravnavamo tudi opremo in stroje, ki jih lahko opredelimo kot nepremičnine, in sicer če je oprema trajno vgrajena v zgradbo in bi odstranitev opreme ali stroja pomembno spremenila zgradbo ali pa bi zaradi odstranitve postala zgradba nepopolna.

Za namene opredelitve nepremičnine, je v našem primeru, montaže robotske kosilnice, pomembno, ali je pristopno postajo in položene kable zlahka odstraniti ali ne. V kolikor je zmontirano pristopno postajo in položene kable možno zlahka odstraniti, ne gre za delo na nepremičnini, sicer pa.

V kolikor priklopne postaje in kablov ni možno zlahka odstraniti, gre za delo na nepremičnini in se mora zavezanec najverjetneje identificirati za namene DDV v državi kjer nepremičnina stoji in za opravljeno storitev na nepremičnini obračunati in plačati DDV v tej državi.

Dobava blaga z montažo
Skladno s prvim odstavkom 20. člena ZDDV-1 je kraj dobave blaga, ki se odpošilja ali prevaža v državi, kjer se blago nahaja ko se prevoz ali pošiljanje začne. Pri tem se, ob izpolnjevanju pogojev, za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano (deseti odstavek 20. člena ZDDV-1).

Pri določitvi kraja dobave blaga, ki je instalirano ali montirano  tujini, je pomembno da blago:

  • odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba;
  • instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun; in
  • instalira s poskusnim zagonom ali brez njega.

V našem konkretnem primeru montiranja priklopne postaje in polaganja kablov za dobavljeno robotsko kosilnico fizični osebi v EU, gre torej za dobavo blaga z montažo v kolikor ne gre za delo na nepremičnini. Skladno z zgoraj navedenim, je takšna dobava blaga z montažo, predmet DDV v državi, kjer se blago montira.

Skladno s Pojasnilom DURS št. 4230-43/2008, 24. 4. 2008 velja, da blago, ki ga slovenski davčni zavezanec (ali druga oseba) odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico EU, kjer bo montirano, ni predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, ampak v državi članici EU, kjer bo montirano.

Slovenski davčni zavezanec mora tako preveriti, kakšne so njegove obveznosti v zvezi z identifikacijo za namene DDV, obračunom in plačilom DDV v državi članici EU, kjer bo blago montirano. Te Informacije so dostopne na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/...

Izhajajoč iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je v primeru dobave robotske kosilnice z montažo priklopne postaje in polaganjem kablov pomembno, ali je priklopno postajo in položene kable po montaži enostavno odstraniti ali ne. V kolikor da, gre za delo na nepremičnini, sicer pa za dobavo blaga z montažo. V obeh primerih mora zavezanec preveriti obveznost registracije za namene DDV v državi, kamor dobavlja blago, saj je takšna dobava v obeh primerih predmet DDV v državi članici EU, kamor se blago dobavlja oziroma kjer se blago montira.

VIR: TUKAJ

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...