Kaj prinaša Zakon o izvajanju čezmejnih storitev – napoved seminarja

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati 1.1.2018, določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v drugi državi članici EU, začasno izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.
S tem zakonom se bo uvedlo nov in zelo pomemben zakon, ki bo urejal doslej dokaj neurejeno področje napotitve delavcev na delo v tujino v okviru čezmejnega opravljanja storitev.

Glede na zanimivost in kompleksnost tematike bomo v aprilu pripravili seminar, kjer bomo obravnavali glavne novosti, ki jih zakon prinaša.

Nekaj ključnih točk iz zakona:

Delodajalec bo lahko čezmejno izvajal storitev pod pogojem, da:

 • običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
 • napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve,
 • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
 • se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Samozaposlena oseba bo lahko čezmejno izvajala storitev pod naslednjimi pogoji:

 • samozaposlena oseba običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • storitev se izvaja v okviru dejavnosti, za katero je samozaposlena oseba registrirana v Republiki Sloveniji in
 • storitev se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

Obveznosti

 • Pred začetkom izvajanja storitve delodajalec oziroma samozaposlena oseba pridobi potrdilo A1.
 • Delodajalec čezmejne storitve izvaja ob upoštevanju določb zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini.
 • Delodajalec delavcu v času napotitve zagotavlja pravice v skladu z določbami, ki v državi napotitve urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.

V nadaljevanju zakon podaja pogoje pod katerimi lahko tuji delodajalec ali samozaposleni čezmejno izvaja storitev v Republiki Sloveniji se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov ter njihove obveznosti.

Cel zakon tukaj.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/12/2018 - 13:05:22
12
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
43
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
77
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
16/04/2015 - 20:50:43
700
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
663
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
623
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
541
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
525
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...