Kaj pričakovati od Zakona o davku na nepremičnine?

Zakon bo začel veljati s 1. januarjem 2014. Z uveljavitvijo zakona bodo končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin. Tako bodo vsi subjekti postavljeni v enakopraven položaj.

Geodetska uprava bo najkasneje do 1. februarja 2014 vsem lastnikom nepremičnin in vsem drugim davčnim zavezancem ponovno poslala obvestila o podatkih o nepremičninah, posplošeni tržni vrednosti, ki je pripisana nepremičninam na dan priprave obvestila, s pripisanim informativnim podatkom o davčnih stopnjah in o izračunanem davku na nepremičnine.

Vključno do 31. marca 2014 bodo zainteresirane osebe lahko podatke urejale v skladu z dejanskim stanjem. Ne glede na to lahko lastniki nepremičnin v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin kadarkoli vpogledajo v podatke o svojih nepremičninah in jih po potrebi uskladijo z dejanskim stanjem. Zato svetujejo, da lastniki že pred prejemom obvestila preverijo pravilnost podatkov v evidencah in v primeru kakršnekoli  zaznane nepravilnost v zvezi s pripisanimi podatki, predlagajo spremembo podatkov.

Davek bo davčni organ torej odmeril po uradni dolžnosti, na podlagi podatkov o nepremičninah, kot so evidentirani v registru nepremičnin, na presečni datum. Zavezancem torej ni potrebno dostavljati nobenih obrazcev ali dokazil.

Davčne stopnje
Stopnje obdavčitve so različne glede na vrsto nepremičnin:

Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo Za zemljišča brez stavb
 • 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine,
  • oziroma 0,40 % za tiste, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine,
  • oziroma 0,75 % za tiste, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin,
 • 0,40 % za energetske nepremičnine,
 • 0,30 % za kmetijske stavbe,
 • 0,50 % za druge stavbe.
 • 0,15 % za kmetijska zemljišča,
 • 0,07 % za gozdna zemljišča,
 • 0,75 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
 • 0,40 % za zemljišča za namene energetike,
 • 0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb,
 • 0,50 % za ostala zemljišča,

0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča).

Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se šteje stanovanjska nepremičnina, v kateri ima zavezanec prijavljeno stalno prebivališče, oziroma zavezanec, ki ni državljan Republike Slovenije, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Po prejemu odločbe Davčne uprave RS o odmeri davka na nepremičnine, ki jo bodo lastniki nepremičnin prejeli do konca maja 2014, bodo zavezanci plačali davek v sledečih obrokih :
• do 50 evrov v enem obroku,
• od 50 do 200 evrov v dveh obrokih,
• od 200 do 400 evrov v treh obrokih,
• nad 400 evrov v štirih obrokih.

Povzeto po: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nepremicnine_in_davek/

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

10/12/2018 - 09:33:03
25
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
49
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
56
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
26/11/2018 - 14:58:49
85
Bliža se obdobje, ko poslovodstvo analizira uspešnost poslovanja v tekočem letu, ob enem pa že dela...
19/11/2018 - 14:16:05
87
Predmet javnega razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev...
16/04/2015 - 20:50:43
578
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
538
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
483
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
419
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
397
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...