Javni razpisi MONG

1. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij

 

2. Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2013

 

 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij

A. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, znanja in izkušenj - know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov ter razvoj novih lastnih produktov).

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
- obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
- nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
- gradnje in/ali nakupa objekta;
- investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.);
- nakupa drobnega inventarja in materiala
- računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov in razvoj novih lastnih produktov (ne velja za ukrep C).

Upravičenci:
imajo najmanj eno zaposleno osebo; na območju Mestne občine Nova Gorica

Višina odobrenih sredstev:
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov. Maksimalna višina znaša 20.000 EUR.

B. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij:
Pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost.

Upravičenci:
so podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Višina odobrenih sredstev:
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov. Maksimalna višina znaša 10.000 EUR.

C. Sofinanciranje upravičenih stroškov za ustanavljanje inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij:
Upravičeni stroški so računalniška oprema, stroški promocije, najem poslovnih prostorov, stroški patentne zaščite in drugi stroški potrebni za ustanovitev podjetja.

Upravičenci:
upravičenec je podjetje, ki ima najmanj eno zaposleno osebo, je član Primorskega tehnološkega parka in ki ima sedež bodisi v Primorskem tehnološkem parku bodisi v Mestni občini Nova Gorica

Znesek pomoči znaša 4.500 EUR.

Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 210.000 EUR, od tega je za ukrep A namenjenih 160.000 EUR, za ukrep B 30.000 EUR, za ukrep C pa 20.000 EUR.

Rok za oddajo vlog: 13.5. 2013

Celoten razpis: http://www.nova-gorica.si/

 

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

Predmet javnega razpisa :

je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod), spada v ciljno skupino, ki je v letu 2013 s strani Območne službe Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Kot prednostna ciljna skupina so s strani Območne službe Zavoda v letu 2013 določene naslednje skupine brezposelnih oseb: brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene na Zavodu več kot 1 leto), osebe starejše od 50 let, osebe brez izobrazbe ter iskalci prve zaposlitve.

Znesek pomoči znaša 4.000 EUR.

Rok za oddajo vlog: 13.5.2013

Celoten razpis: http://www.nova-gorica.si/

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2013

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti.

Upravičenci:
podjetje, ki ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in ima najmanj eno zaposleno osebo.

Upravičeni stroški:
stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organiziranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini.

Višina odobrenih sredstev:
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev 10.000 EUR.

Rok za oddaj vlog: 13.5.2013

Celoten razpis: http://www.nova-gorica.si/

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
41
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
61
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
68
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
611
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
601
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
559
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
465
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...