Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
  2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
  3. Spletne strani za tuje trge
  4. Spletne trgovine
  5. Produktno-prodajne videe
  6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Posebni pogoji za kandidiranje so:

  • vsaj 1 zaposlen,
  • podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge in
  • prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem,...

Upravičeni stroški:

Ukrep Opis ukrepa Predvidene aktivnosti
Elektronska izmenjava med partnerji Vzpostavitev ali  nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B (take rešitve in storitve so zahteva vseh večjih mednarodnih kupcev, omogočajo učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor preskrbovalnih verig, kar omogoča zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav, večjo odzivnost na potrebe strank in s tem učinkovitejše cikle proizvodnje).    Priprava lastnega okolja za izdajo in prejem mednarodno standardiziranih (GS1, CEN, UBL, Odette,...) eDokumentov (Naročilo, potrditev naročila, dobavnice, potrditev dobave, naročilo transporta,  zaloge, eRačun).-Digitalizacija artiklov (zagotavljanje vodenja vseh opisov in identov za artikle po standardih v različnih jezikih).
-Vzpostavitev sistema.
-Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
Digitalizacija nastopov na sejmih Vključevanje v digitalne sejme/showroome (platforme za marketing posamezni h industrij v različnih državah ali industrijah).    Priprava in oblikovanje digitalnih vsebin, interaktivni prikaz produktov in opisov podjetij. Predstavitve na ShowRoomih.
-Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost
Spletne strani za tuje trge Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletni strani za tuje trge. Priprava in objava vsebin, struktur in opisov podjetij in njihovih rešitev na spletu v različnih jezikih.
-Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in platform
(WEB, Linkedin, Facebook, Booking, Twitter, Trip Advisor, Airbnb, itd.).
-Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost
Spletne trgovine Postavitev eTrgovin s ciljem prodaje v tujini in povečanjem obsega prodaje in prisotnost na tujih trgih Svetovanje glede pravnega in logističnega okvirja  postavitve e-trgovine.
-Svetovanje pri postavitvi in uvedbi primernih aplikativnih rešitev.
-Priprava ponudbe, cenikov, digitaliziranih opisov produktov in prodajnih procesov.
-Priprava vsebin (v različnih jezikih in prilagojene za različne ciljne skupine).
-Postavitev e-trgovine.
-Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
Produktno-prodajni video Izdelava produktno-prodajnega videa v vsaj enem tujem jeziku. Izdelava scenarija.
- Snemanje in obdelava filma.
- Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
Krepitev kompetenc-usposabljanja Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije Aktivnost je sestavljena iz dveh sklopov:
-V prvem sklopu gre za splošno usposabljanje in ozaveščanje lastnikov, vodstvenega kadra in zaposlenih v MSP na naslednjih področjih: industrija 4.0 (samo
področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji), učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih), vzpostavljanje digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev, brezpapirno poslovanje, prilagajanje novi regulativi, varnost in riziki digitalizacije, internet of things.
-
V drugem sklopu gre za predstavitev primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, ki bi se lahko izvajal na splošni ali panožni ravni (npr. avtomobilska industrija).

Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70% upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.

Roka za oddajo vlog sta:
1. rok: 2.10.2017 in 2.rok: 1.3.2018.
 

Celoten razpis: www.spiritslovenia.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
41
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
61
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
68
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
611
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
601
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
559
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...