Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih
področjih:

 • e-storitve na področju kulture,
 • znanstvene in izobraževalne e-storitve,
 • e-storitve za potrošnike,
 • e-storitve na področju zdravja,
 • e-poslovanje,
 • e-storitve s področja lokalne samouprave,
 • e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Na javni razpis se lahko prijavi podjetje ali konzorcij partnerjev. Konzorcij je lahko sestavljen iz:

 • podjetij; - gospodarska družba, ki je registrirana po ZGD ali
 • enega ali več podjetij in ene ali več raziskovalnih organizacij, ki so:

           - javni raziskovalni zavod, ki ga ustanovi RS ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe v skladu z ZRRD;

           - univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov;

           - zavodi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih in ZRRD.

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v velikosti od 200.000,00 EUR do največ 800.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Neposredni stroški:

 • plače in drugi stroški dela,
 • stroški zunanjih storitev,
 • amortizacija osnovnih sredstev, ki niso bila kupljena iz javnih virov,
 • stroški službenih poti, ki so neposredno povezane z izvajanjem operacije.

Posredni stroški:
Posredni stroški so upravičeni v višini 20% neposrednih stroškov v obliki pavšala, v skladu z veljavnimi predpisi organa upravljanja.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od dneva prispetja vloge na ministrstvo do 20. 6. 2014.

Za eksperimentalni razvoj se lahko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov projekta. Zgornja meja, določena za eksperimentalni razvoj, se lahko poviša.

Rok za oddajo: 23. 10. 2012

Celoten razpis: www.mizks.gov.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
31
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
36
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
47
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
69
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
72
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
669
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
654
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
574
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
520
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
495
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...