Javni razpis PURE 2013-2 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški:

 • Vgradnja toplotnih črpalk
 • Vgradnja sprejemnikov sončne energije
 • Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
 • Izvedba energetskih pregledov
 • Programi informiranja in ozaveščanja
 • Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
 • Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin
 • Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
 • Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Višina sofinanciranja:

Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.

Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • za ukrepe A, B, C, F, G in H 20% upravičenih stroškov,
 • za ukrep I  30% upravičenih stroškov,
 • za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 €),
 • za ukrep E 50% upravičenih stroškov (ali največ 2.500,00 €).

Rok za oddajo prijave: 29.10.2013

Celoten razpis na: www.energijaplus.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
9
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
12
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
8
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
4
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
18/10/2016 - 09:48:59
29
Namen javnega razpisaNamen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih...
14/06/2016 - 11:50:21
28
Se je tudi vam že porodilo isto vprašanje?V Zbornici računovodskih servisov so pripravili...
15/04/2015 - 12:47:21
28
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
20/02/2017 - 10:02:10
26
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s...