Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem povezana usposabljanja.

Upravičenci

Ciljne skupine: mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Upravičene so tri skupine prijaviteljev:

 • Podjetja, ki želijo sistematično pristopiti k doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja, nimajo pa še izkušenj z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM in nimajo izvedene še nobene samoocene zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.
 • Podjetja, ki so v zadnjih treh letih že začela z aktivnostmi na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja in so v zadnjih treh letih že izvedla po modelu EFQM vsaj eno samooceno zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.
 • Podjetja, ki že najmanj tri leta izvajajo aktivnosti na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja po modelu EFQM in so v zadnjih 5 letih izvedla najmanj tri samoocene zahtevnosti vsaj po metodi EFQM matrike poslovne odličnosti.

Prijavitelj mora imeti na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na predmetni javni poziv zaposlenih vsaj 15 oseb za polni delovni čas.

 

Upravičeni stroški

 • Svetovalna podpora pri izvedbi samoocene po modelu EFQM (hitri pregled) s pomočjo delavnice 8 ur;
 • Svetovanje pri pripravi in uskladitvi programa izboljšav za izboljšanje odličnosti poslovanja 6 ur;
 • Svetovalna podpora pri izvedbi prednostnih projektov, določenih v okviru izvedene samoocene (do 40 ur);
 • Strošek izvedbe licenciranih usposabljanj s področja poslovne odličnosti po modelu odličnosti EFQM;
 • Podpora pri pripravi managerskega dokumenta za ocenjevanje v obliki delavnic in izvedbi samoocene v obsegu štirih ponovitev po 4 ure (po 16 ur (uporaba metode EFQM matrike poslovne odličnosti));
 • Svetovanje pri pripravi managerskega dokumenta za področje poslovne odličnosti do 20 ur;
 • Opredelitev nivoja izpolnjevanja načel poslovne odličnosti po modelu EFQM s strani dveh zunanjih ocenjevalcev 20*2 ur (sodelovanje dveh zunanjih svetovalcev z enim notranjim ocenjevalcem);
 • Priprava in predstavitev zaključnega poročila vodstvu podjetja s strani zunanjih svetovalcev do 8 ur.

SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 50 %.

Rok za oddajo: 24.9.2018

Celoten razpis TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

19/11/2018 - 14:16:05
43
Predmet javnega razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev...
07/11/2018 - 15:14:33
65
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
35
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
33
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
33
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
15/04/2015 - 12:47:21
138
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
16/04/2015 - 20:50:43
130
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
10/01/2013 - 11:59:40
107
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
07/05/2013 - 15:26:33
105
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
21/11/2012 - 09:11:58
105
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...