Inšpektorji se pripravljajo na nove nadzore

Povzeli smo na kratko, katere so strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018.

1. Inšpektorat Republike Slovenije za delo:

 • spoštovanje  določb  glede  delovnega  časa,  zagotavljanja  počitkov  in  odmorov delavcev,
 • opravljanje dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja,
 • preprečevanje nezakonitega zagotavljanja delovne sil, kjer bodo spremljali tudi tuje delodajalce, ki izvajajo čezmejne storitve v RS oz. napotujejo delavce na delo v RS,
 • vloga  delavcev  in  njihovih  predstavnikov  pri  obravnavi  vprašanj  s  področja varnosti in zdravja pri delu
 • strokovnost  opravljanja  nalog  varnosti  in  zdravja  pri  delu  s  strani  zunanjih strokovnih služb,
 • zagotavljanje varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • spoštovanje pravic napotenih delavcev,
 • izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog.

V kolikor potrebujete nasvete s področja kadrovanja ali sestave potrebnih pravilnikov nam pišite info@contall.si ali nas pokličite na modro številko 080 29 79.

2. Inšpekcijski nadzor FURS
a.) na področju DDV usmerjen na zavezance:

 • ki neupravičeno uveljavljajo odbitek DDV,
 • ki niso identificirani za DDV, pa bi glede na obseg in vrsto dejavnosti morali biti,
 • ki zlorabljajo sistem oprostitve plačila DDV pri dobavah  blaga znotraj EU,
 • ki so ustanovljeni ali prodani z namenom izvajanja davčnih goljufij ter
 • ki opravljajo dejavnosti spletne prodaje in dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi.

b.) na področju nadzora davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb:

 • zavezancih za davek, ki ne oddajajo oziroma nepravočasno oddajajo obračune davčnih odtegljajev in obračune prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za zaposlene delavce ali predpisanih prispevkov ne plačujejo v ustrezni višini.

c.) na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti:

 • pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov in uveljavljanje olajšav,
 • zavezanci z nepridobitnimi dejavnostmi in zavezanci, ki poslujejo z davčnimi oazami,
 • nadzor transfernih cen.

FURS bo opravljal temeljite nadzore:

 • sive ekonomije,
 • dela in zaposlovanja na črno,
 • glede identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost in bi morali poslovati v drugi pravnoorganizacijski oblik,
 • dela tujcev, s poudarkom na čezmejnem opravljanju storitev v RS,
 • na področju »davčnih blagajn.

V kolikor imate težave ali le potrebujete svetovanje na področju davčnih zadev smo vam na voljo na info@contall.si ali modri številki 080 29 79.

3. Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Tržni inšpektorata RS se bo usmerjal predvsem na področje varstva potrošnikov ter na področje skladnosti in varnosti neživilskih proizvodov. Nadzorovali bodo 45 področji med katerimi so:

 • čezmejno opravljanje obrtnih dejavnosti,
 • davčno potrjevanje računov,
 • gradbeni proizvodi,
 • izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v trgovini,
 • opravljanje gostinske dejavnosti,
 • opravljanje obrtnih dejavnosti,
 • preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
 • prodaja na daljavo preko interneta,
 • nastanitev (Air b&b) – z izmenjavo informacij,
 • opravljanje taksi storitev,
 • prodaje na stojnicah.

Spremljajte naše posvete in delavnice, na katerih se lahko poučite in izognete nevšečnostim.

V marcu pripravljamo posvet na temo »Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz vidika zavezanca za izvajanje in iz vidika stranke«.

 

Povzeto po: Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
11
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
27
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
35
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
56
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
63
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
603
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
585
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
555
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
461
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
454
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...