Financiranje naložb za trajnostno rast turizma

UPRAVIČENCI

  • samostojni podjetniki
  • mala in srednje velika podjetja
  • zadruge.

 

NAMEN FINANCIRANJA
Naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za izgradnjo, nakup ali obnovo:

  • gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
  • turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
  • turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.


VIŠINA KREDITA
Od 100.000€ do 20.000.000 €.
Financiranje do 85% celotnih stroškov

 

DOBA KREDITA
6 - 30 let

 

NAČIN ODPLAČILA
Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let in ne več kot ½ ročnosti kredita.

 

INFORMATIVNA OBRESTNA MERA
Obrestna mera je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovan.

 

ZAVAROVANJE
Vrste zavarovanj: nepremičnine in premičnine

 

DRUGI POGOJI

  • Družba ob oddaji vloge posluje najmanj 2 polni poslovni leti.
  • Družba ima v zadnjem poslovnem letu povprečno število zaposlenih najmanj 2.
  • Investicija se mora izvajati v Sloveniji in se mora zaključiti v 5 letih po odobritvi kredita, začetek del je mogoč največ 3 leta pred dnevom odobritve kredita. Celotni stroški projekta ne presegajo 50.000.000 €

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE  ZA KREDIT
Do porabe sredstev

 

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/10/2020 - 15:20:19
153
24. oktobra 2020 je postal veljaven Peti paket ukrepov za omilitev posledic pandemije. Ključni...
23/10/2020 - 15:22:46
165
Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju...
30/09/2020 - 10:27:49
523
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela tako imenovani peti protikorona paket.Sveženj ukrepov...
10/09/2020 - 13:41:38
329
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
418
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
17/01/2019 - 08:57:30
7744
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6177
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5529
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5212
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4596
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...