Financiranje malih in srednje velikih podjetij MSP

UPRAVIČENCI

  • samostojni podjetniki
  • mala in srednje velika podjetja
  • zadruge.

 

DOBA KREDITA
10 let

 

VIŠINA KREDITA
Od 100.000 € do 5.000.000 €
Financiranje do 85% celotnih stroškov.

 

NAMEN FINANCIRANJA

  • Nabavna vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva.
  • Stroški materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga.
  • Celotni stroški dela.
  • Stroški in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela    podjetnika: prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov službenih potovanj, prehrane med delom, prevoza na delo in dela na terenu.

 

NAČIN ODPLAČILA
Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.

 

NFORMATIVNA OBRESTNA MERA
Obrestna mera je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 

ZAVAROVANJE
Vse vrste zavarovanj.

 

DRUGI POGOJI
Družba ob oddaji vloge posluje najmanj 2 polni poslovni leti.
Družba ima v zadnjem poslovnem letu povprečno število zaposlenih najmanj 2.
Priznajo se tisti stroški, ki nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE  ZA KREDIT
Do porabe sredstev.

 

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/10/2020 - 15:20:19
153
24. oktobra 2020 je postal veljaven Peti paket ukrepov za omilitev posledic pandemije. Ključni...
23/10/2020 - 15:22:46
165
Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju...
30/09/2020 - 10:27:49
523
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela tako imenovani peti protikorona paket.Sveženj ukrepov...
10/09/2020 - 13:41:38
329
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
418
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
17/01/2019 - 08:57:30
7744
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6177
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5529
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5212
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4596
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...