Božičnica ali izplačilo za poslovno uspešnost

S 1.1.2017 se med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, uvršča tudi del plače za poslovno uspešnost izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati.

V kolikor delavcem letos še niste namenili izplačila za poslovno uspešnost lahko to storite namesto božičnice.

Za izplačilo poslovne uspešnosti morata biti izpolnjena dva pogoja:

  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ali
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.

Poudariti je potrebno, da bodo ugodnejše davčno obravnavana le tista plačila za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati. V primeru, ko bi delodajalce želel izplačati delovno uspešnost v več delih, bi lahko navedeno ugodnost koristil le pri prvem delu izplačila delovne uspešnosti.

Posebna davčna obravnava je določena do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Kar je več od tega zneska se tudi obračuna in plača akontacija dohodnine.

Izplačilo navedenega dela plače se torej do te višine ne všteva v osnovo za dohodnino, se pa od tega izplačila obračunajo obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih mora delodajalec obračunati od celotnega bruto zneska.

V novembru je Odbor DZ RS za finance in monetarno politiko predlagal dopolnitev novele Zakona o dohodnini tako, da bi se lahko nagrado za poslovno zaposlenim izplačevala pod ugodnejšimi davčnimi pogoji, in sicer do višine 100% povprečne plače v RS in ne le do 70%, kot je veljalo doslej (v tej višini je nagrada razbremenjena plačila dohodnine, zaradi česar je neto prejemek višji).

Glede odločitve poslancev, pa vas bomo še obvestili.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

19/11/2018 - 14:16:05
42
Predmet javnega razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev...
07/11/2018 - 15:14:33
65
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
34
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
33
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
33
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
15/04/2015 - 12:47:21
138
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
16/04/2015 - 20:50:43
129
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
10/01/2013 - 11:59:40
107
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
07/05/2013 - 15:26:33
105
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
21/11/2012 - 09:11:58
105
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...