Novice

Odbor DZ za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja nekatere razbremenitve, potrjene letos spomladi.Spremembe naj bi stopile v veljavo 1. januarja 2023, v kolikor bo koaliciji...
 Med prvimi v Sloveniji in glede na informacije s katerimi razpolagamo, prvi v dejavnosti 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.S tem mesecem (1.11.2022) bomo v družbi Contall pričeli enoletno poskusno...
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A) je bil dne 18. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu št. 133 in je tako začel veljati naslednji...
  V Vipolžah v Goriških Brdih so se predstavniki podjetij in zbornic 12.10. zbrali na 26. srečanju gospodarstvenikov Primorske. Gosta tokratnega srečanja sta bila tudi predsednik vlade Robert Golob in gospodarski minister Matjaž Han. Na...
12. oktobra je začel veljati zakon o izvajanju uredbe EU o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, ki naj bi predvsem malim in srednjim podjetjem omogočil lažji dostop do financiranja, predvsem do neobdavčenih virov.Gre...
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 mio EUR, kjer bodo mikro, mala in srednje velika podjetja...
 Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina predstavlja prvi sklop ukrepov Vlade RS za blažitev posledic visokih cen električne energije in zemeljskega plina za letošnje leto. S spremembo...
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani protikorona ali PKP ukrepi) FURS poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj, do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu...
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.Upravičenec bo za oddajo e-vloge...
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % od vlaganj:v računalništvo v oblaku,umetno inteligenco in velepodatke (digitalna preobrazba) terv okoljsko prijazne tehnologije,čistejši...
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi članici zaračunan DDV za blago in storitve ima možnost zahtevati vračilo, če izpolnjuje pogoje za vračilo DDV v posamezni državi.AvstrijaOmejitev vračila...
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada pripravila v luči aktualnih zaostrenih razmer na energetskih trgih. Gre za predloge novele zakona o oskrbi s plini, zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih...
V prvi polovici meseca septembra naj bi objavili razpis lahko pričakujemo objavo razpisa namenjen razvoju slovenske nastanitvene turistične ponudbe.Sofinancirane bodo investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi,...
 Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente, ki bo začel veljati 1. septembra 2022.Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 namreč sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju...
 Vlada je 30.8.2022 izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajajo davčno...
 Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s...
Vabimo vas, da se udeležite strokovnega posveta, kjer bomo obravnavali naslednje teme:dobiček iz kapitala pri prodaji deleža družbe,prva priprava na obračun DDPO 2022 in novejša sodna praksa na področju DDPO,prenos dejavnosti po ZDDV-1 in DPN (davek...
 Ministrstvo za finance vladi predlaga dvig najvišje meje neobdavčenega povračila stroškov prehrane za zaposlene s 6,12 evra na 7,96 evra, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. Kdor že zdaj dobiva maksimalno neobdavčeno višino...
 Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namenjen je podjetjem za celovito strateško...
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas,...

QUICK ACCESS TO OUR SERVICES

ADDITIONAL OFFER AND LOCATIONS