Na seminarju bomo spoznali kako vrednote, prepričanja in odnosi znotraj podjetja vplivajo na uporabniško izkušnjo strank in posledično na doseganje naše poslovne odličnosti in želenih poslovnih rezultatov.

Definirali bomo kaj je poslovna odličnost in kaj je poslovni uspeh?

Kakšna je etika, ki temelji na uresničevanju univerzalnih vrednot: poštenost, iskrenost, zanesljivost, spoštovanje in pravičnost?

Kakšna je vloga empatije v poslovnem svetu: je način doseganja skupnih ciljev in za dovoljstva vseh udeležencev v poslovnih odnosih.

Kakšen je pomen vrednot in prepričanj v poslovnem svetu, kaj vodi naše odločitve in usmerja naše vedenje?

Vse, kar pomembnega dosežemo je v odnosih. Kako zgraditi odnose, ki temeljijo na zaupanju in sodelovanju?

❝Vsi ustvarjamo trenutke resnice in smo odgovorni za uspeh našega podjetja na trgu!❞

Nekaj izjav zadovoljnih udeležencev:

Zahvaljujem se vam za odličen, pester in zelo koristen niz delavnic, ki ste jih pripravili za našo komercialno-marketinško ekipo. Pri mojih sodelavcih sem od prve delavnice dalje videl zadovoljstvo in slišal zelo pozitivne besede ter željo po nadgradnji vsebin v doglednem času.

Mitja Dujc, LUKA KOPER d.d., Vodja področja komerciale

V Zavarovalnici Triglav na področju internih izobraževanj že dolgo sodelujemo z Matejo Milost. Pri tem opažamo, da udeležence njenih predavanj pritegne predvsem dvoje – energičnost predavateljice ter zanimiva in uporabna vsebina. Z izrazito pozitivnim pristopom pritegne poslušalce in njihovo pozornost zadrži ves čas predavanja. Zares verjame v to, kar predava.

Damjana Lunder, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Vodja za izobraževanje

» Na predavanjih izžarevate energijo in jo prenašate na udeležence, ste motivator za prepotrebne akcije in spremembe na področju trženja in prodaje v slovenskem prostoru. Veliko je podjetij, ki jim tovrstna znanja manjkajo in z vašim znanjem, izkušnjami in energijo, jim lahko zelo pomagate.«

Zoran Trošt, INTECH-LES razvojni center, Direktor

O predavateljici

Mateja Milost, direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, že 25 let deluje na področju izvoznega svetovanja, internacionalizacije in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 250 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge in izboljšanju trženjskih aktivnosti. Kot svetovalka za trženje sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica preko štiridesetih tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji in razvojnih projektov, med drugim je tudi soavtorica Tržne analize za oblikovaje strategije turističnega razvoja Mongolije.

Je predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilka predmetov Marketinške strategije ter Ekonomika in organizacija podjetja. Prav tako deluje kot nosilka izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi naročniki so domača in tuja podjetja, banke, zavarovalnice, zbornice in sektorska združenja. Tako na fakulteti, kot tudi med podjetji, dosega najvišje evalvacijske ocene.

Ena največjih slovenskih bank je njeno predavanje z naslovom »Naj vašo zgodbo o uspehu pripovedujejo vaši zadovoljni kupci« izbrala za predavanje, ki je bilo izvedeno za okoli 200 podjetij komitentov po celi Sloveniji.

Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja (Celovita šola trženja) je v obdobju 2017-2020 vodila programe usposabljanja kadrov v okviru štirih kompetenčnih centrov in sicer; v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Kompetenčnega centra slovenske živilske industrije – KOC HRANA,
Kompetenčnega centra za trajnostno gradbeništvo – KOC SOTRAG ter Kompetenčnega centra za logistiko – KOC LOGINS.

Prav tako je predavateljica v okviru projekta Kompetentna Slovenija v obdboju 2017-2022 ter, ki ga izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov (do danes več kot 210 udeleženih podjetij). Usposabljanja iz omenjenih področij izvaja tudi v sosednji Italiji v italijanskem jeziku in sicer za podjetja, kakor tudi podporne institucije. Skupaj se je njenih delavnic do danes udeležilo več kot 400 podjetij in preko 1300 udeležencev.

Izpolnite obrazec in se prijavite na izobraževanje!