Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Ugodna posojila JS malega gospodarstva Goriške - 0% letna obrestna mera!

Nahajate se tukaj

RAZPIS NEPOSREDNIH POSOJIL V LETU 2012
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba

Predmet razpisa:

dolgoročna posojila za financiranje investicij
 

Upravičenci:

Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR).

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:

 • ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov, cestno prometni sektor- v kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora
 • kmetijska gospodarstva, ki imajo manj kot 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi(GERK). Za potrebe tega razpisa se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha gozdov.

Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:

 • nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil
 • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov
 • nakup licence, patenta in drugih pravic

Vrsta investicije:

 • za investicije do 25.000 EUR,
 • za investicije nad 25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oz. investicijski program.

Pogoji posojila:

 • vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev,
 • mala podjetja (gospodarska družba, samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 84.000 EUR; kmetje in mala podjetja s statusom začetnika, lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 42.000 EUR,
 • letna obrestna mera je 0 %,
 • rok odplačila: - 5 let + 1leto moratorija na odplačilo glavnice, polletno odplačevanje,
 • sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila,
 • pred koriščenjem posojila bo prosilec posojilo ustrezno zavaroval,
 • nova posojila se odobrijo tudi za refundacijo že odobrenega bančnega kredita ali leasinga, v kolikor je bil najet po 1.1.2012 in namenjen za upravičene stroške iz IV. točke tega razpisa.

Rok za prijavo:
je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Celoten razpis: www.nova-gorica.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.