Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb

Nahajate se tukaj

Vlada RS je na 150. seji sprejela paket sprememb na davčnem področju, ki prinašajo pomembne izboljšave za davčne zavezance.

Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen.

Glavne spremembe:
1. DOHODNINSKA LESTVICA
Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave, s čimer se bo zagotovila enaka obravnava zavezancev v približno enakem položaju. To pomeni, da  zavezanec ob povečanju bruto plače ne bo prejel nižjo neto plačo.
Spreminja se določanje dodatne splošne olajšave na način, da se od zgornje dohodkovne meje, do katere se prizna najvišja dodatna splošna olajšava (11.166,37 evra) do dohodkovne meje 13.316,83 evra določi linearno glede na dohodek.

2. NAPOTENI DELAVCI
Uvaja se tudi posebna shema na področju dohodkov, doseženih z določenimi napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo.

  • rešitev predvideva davčno ugodnejšo obravnavo daljših napotitev zaposlenih, ki trajajo neprekinjeno več kot 30 dni in so od kraja običajnega opravljanja dela pred napotitvijo oddaljene toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne;
  • določen je tudi spodnji prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme izključuje napotitve nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo, rešitev torej predstavlja spodbudo za visokokvalificiran kader;
  • ureja se tudi področje povračila stroškov, vezanih na začasne napotitve zaposlenih v tujino, ki bo s spremembami bistveno ugodnejša tako v zvezi s povračili stroškov prehrane, prevoza in tudi stroškov prenočevanja.


3. NORMIRANCI
Na področju sistema normiranih odhodkov iz dejavnosti se nadgrajuje pravilo glede obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Nov pogoj zavezancu omogoča, da lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih davčnih obdobjih skupno do 300.000 eurov prihodkov oziroma ko zavezanec v dveh zaporednih preteklih letih dosega povprečje prihodkov, ki presega znesek 150.000 euro nastopi obvezen izstop iz sistema.

Poleg tega se je določila zgornja absolutna višina priznanih normiranih odhodkov in sicer do 40.000 eurov ali do 80.000 eurov za zavezance z vsaj eno zavarovano osebo.

4. VEZANA KNJIGA RAČUNOV

Novost predstavlja trajna možnost proste izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. december 2017) ter se predvideva tudi podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige in podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov.


Več tukaj.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.