Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Novelo Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance posredovalo v javno obravnavo

Nahajate se tukaj

Ministrstvo za finance je včeraj v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Predlog med drugim uvaja odpravo administrativnih ovir za davčne zavezance:

  • z vidika odprave administrativnih ovir se za določene davčne zavezance, ki so po veljavni ureditvi dolžni sami predlagati obračune prispevkov za socialno varnost, predlaga, da obračun prispevkov za socialno varnost zanje pripravi davčni organ v obliki predizpolnjenega obračuna. S predizpolnjenim obračunom prispevkov za socialno varnost bo davčnim zavezancem oziroma zavarovancem – samozaposlenim osebam, družbenikom, kmetom, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, davčnim zavezancem, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in ostalim prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, za katere Finančna uprava Republike Slovenije razpolaga s podatki za določitev zavarovalne osnove, omogočeno lažje izpolnjevanje davčne obveznosti ter posledično znižanje stroškov vodenja računovodstva. Nov institut bo tako vključil vse zavarovance, ki so sami dolžni obračunati in plačati prispevke za socialno varnost in davčni organ zanje razpolaga s podatkom za določitev osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, torej tudi za zavarovance samozaposlene osebe (če se jim zavarovalna osnova določa na podlagi podatkov iz obračuna davka za preteklo leto, s katerimi razpolaga davčni organ).


Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev:

  • v skladu z veljavno ureditvijo mora plačnik davka, kadar je izpolnitev njegove davčne obveznosti določena v obliki obračuna in plačila davčnega odtegljaja, davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa na dan izplačila dohodka. Z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev za davek se s predlogom zakona določa petdnevno podaljšanje roka plačila davčnega odtegljaja, kar bo zavezancem za davek omogočilo večjo likvidnost in plačilno sposobnost in s tem lažje poplačilo davkov in prispevkov.


Druge novosti oz. rešitve se tičejo še:

  • določitve dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga,
  • sistemske prenovitve obrestovanja v vseh fazah (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti na način, da se obrestna mera povišuje s fazo neizpolnjevanja obveznosti,
  • davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • davčne izvršbe.


Javna obravnava bo trajala do 26. junija.

Povzeto po: www.mf.gov.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.