Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Občina Šempeter-Vrtojba objavila javni razpis za nepovratna sredstva

Nahajate se tukaj

Občina Šempeter-Vrtojba objavila javni razpis za nepovratna sredstva, ki zajema naslednje sklope:

 

 • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
 • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
 • spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
 • spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.


Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
 

Upravičeno obdobje

Stroški ki bodo nastali od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Rok za oddajo: 30. 5. 2016 do 12. ure

A. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Upravičeni stroški:

 • stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).


Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije.

B. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetja.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti

C. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev

Upravičeni stroški:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
 • zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu sofinanciranja določena s strani Območne službe ZRSZ Nova Gorica kot prednostna ciljna skupina in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Upravičenci do sredstev:

 • so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno bivališče na območju Občine Šempeter-Vrtojba,
 • so bile prijavljene na Zavodu najmanj 3 mesece pred realizacijo samozaposlitve in
 • realizirajo samozaposlitev v obdobju od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2016, v okviru programa Zavoda za spodbujanje samozaposlovanja.

Upravičeni stroški:

 • stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe;
 • stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino težje zaposljivih oseb.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške dela plače novega zaposlenega pri prijavitelju in realizirane samozaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenih stroškov od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016, pri tem skupna višina upravičenih stroškov ne sme presegati 30% slovenske povprečne bruto plače.

D. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prostorov so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba in izpolnjuje razpisne pogoje v skladu z odlokom.

Upravičeni stroški:  

 • stroški najema poslovnih prostorov za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne presega 55% letne najemnine za poslovne prostore.

Celoten razpis: www.mojaobcina.si
 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.