Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Nahajate se tukaj

Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 1 zaposlenega.

Pogoji kandidiranja:
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci),
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Upravičeni stroški:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov,…),
  • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja),
  • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Upoštevajo se nezapadle in zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60 dni.
Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.
Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Kreditni pogoji:
Maksimalna višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera: 3,5 % fiksna obrestna mera
Stroški odobritve: 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje: 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita: od 12 do 60 mesecev
Moratorij: do 6 mesecev

Nekaj rokov za oddajo:


Januar      Februar            Marec      
14., 28.    11., 18., 25.     11.,18.,25.

Celoten razpis na: www.podjetnikisklad.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.